23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kvinnebalanse i styreverv

I frivillige organisasjoner er kun 37 prosent av styrelederne kvinner, viser en oversikt fra Brønnøysundregistrene. (Illustrasjonsfoto: VectorKnight/Shutterstock)

Andelen kvinnelige styreledere på stedet hvil

I frivillige organisasjoner er kun 37 prosent av styrelederne kvinner, viser en oversikt fra Brønnøysundregistrene. Tallene er høyere enn for privat sektor, men de har knapt endret seg siden 2010.
Annonse

– Også frivilligheten har en jobb å gjøre, sier direktør ved Brønnøysundregistrene, Lars Peder Brekk.

I en oversikt fra Frivillighetsregisteret, kommer det fram at det er kun 37 prosent kvinnelige styreledere i norske lag og foreninger. 40 prosent har kvinnelig nestleder. I 2010 var disse tallene henholdsvis 36 og 39 prosent.

Annonse

Samtidig viser tallene at noen flere kvinner er styremedlemmer. 47 prosent av styremedlemmene er kvinner, selv om dette er litt mindre enn for 11 år siden.

– Disse tallene tyder på at organisasjonene har kvinner som ønsker å delta i styrearbeid, men at de ikke får toppvervene. At andelen kvinnelige styreledere i frivillige organisasjoner står på stedet hvil, vitner om at det må gjøres en større innsats også i denne sektoren med å rekruttere og oppmuntre flere kvinner til å både få og ta lederverv, sier direktør ved Brønnøysundregistrene, Lars Peder Brekk.

Direktør ved Brønnøysundregistrene,
Lars Peder Brekk

Oppfordring til valgkomiteene
Frivillighet Norge, som er samarbeidsforumet for frivillige organisasjoner i Norge, støtter denne oppfordringen.

– Frivilligheten er for alle, og jeg ser ingen åpenbar grunn til at bare 37 prosent av styrelederne er kvinner. Ofte er det vanskelig å rekruttere folk til frivillige verv, men nettopp gjennom å søke bredere mangfold, får organisasjonene bedre rekrutteringsgrunnlag. Jeg oppfordrer valgkomiteene til å tenke kjønnsbalanse nå, når årsmøtesesongen nærmer seg. Kanskje kan de spørre en kvinne om ledervervet først, sier generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge.

Aksjeselskap fortsatt dårligst
Det er likevel sånn at frivilligheten fortsatt er langt bedre på likestilling i lederverv enn norske aksjeselskap. Bare 14 prosent av styreledere i norske AS er kvinner. Utviklingen har vært veldig svak, på tross av lovendringen i 2005 som innebar et minimumskrav om 40 prosent kvinner i norske ASA-styrer. Forventningen den gang var at dette skulle ha effekt også på andelen kvinnelige styreledere i næringslivet. Det har ikke skjedd.

– Våre tall viser tvert imot at gapet mellom kvinner og menn i rollen som styreledere i aksjeselskaper de siste 15 årene har blitt større. Det er bekymringsfullt, sier Lars Peder Brekk.

Se tallene her!

Del:
Annonse