16. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Smitteutbrudd i Drammen

Drammen er langt fra friskmeldt etter at det ble registrert 43 nye smittede i kommunen siste døgn. I Øvre Eiker var det kun ett nytt tilfelle. (Illustrasjon)

Ny smittetopp i Drammen med 43 nye tilfeller siste døgn

43 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Kun 10 ganger tidligere er det rapportert om flere nye smittetilfeller i løpet av ett døgn i Drammen kommune siden pandemien brøt ut for et drøyt år siden. I Øvre Eiker er det kun ett nytt tilfelle.
Annonse

– Vi har hatt et nokså lavt smittetrykk i Drammen kommune over lang tid, og vi er forsiktige med å trekke konklusjoner basert på enkeltdager. Men det er ingen tvil om at 43 nye smittetilfeller i løpet av én dag gir grunn til alvorlige bekymringer og kan være et tegn på at vi er på vei inn i den tredje smittebølgen også her hos oss. Dette bør bekymre oss alle, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

Hun er glad for at mange har testet seg etter vinterferien og oppfordrer alle andre med de minste tegn til luftveissymptomer eller sår hals til å gjøre det samme. Samtidig har ordføreren en klar oppfordring til absolutt alle innbyggere i kommunen:

Annonse

Må være ekstra forsiktige nå
– Nå gjelder det å være ekstra forsiktige. Og det betyr enda mer forsiktige enn vi har vært noen gang før under pandemien. Jeg forstår at mange er lei av tiltak, er slitne og ønsker seg tilbake til en mer normal hverdag, sier hun.

Ordføreren fortsetter: – Det gjør vi alle, men hvis vi ikke er forsiktige og klarer å snu den stigende smittetrenden, så risikerer vi bare at tiltakene istedenfor blir enda tøffere, og den normale hverdagen fremstår enda fjernere. Derfor ber jeg alle om følge de gjeldende rådene om å holde avstand til personer utenfor egen husstand og begrense hvor mange mennesker man omgås med, slik at vi gjør absolutt alt vi kan for ikke å utsette oss selv for smittefare eller at vi selv smitter andre, sier ordføreren.

Omfattende smittesporing
Det har vært et omfattende arbeid å drive smittesporing for såpass mange nye tilfeller. For 35 av dem som nå har fått påvist smitte, regnes smitteveien som kjent, mens den foreløpig er ukjent for de siste åtte. I disse tilfellene pågår smittesporingen fortsatt.

Ifølge smittevernoverlege Einar Sagberg er det flere personer uten symptomer som nå har fått påvist koronasmitte. Disse tilfellene er blitt oppdaget i forbindelse med rutinemessig testing av nærkontakter.

– Dette viser hvor skummel denne sykdommen er. Man kan altså være smittebærer uten at man merker noen ting selv. At vi i løpet av én dag får flere smittetilfeller uten symptomer, gir oss en klar indikasjon på at vi sannsynligvis har en god del mer ukjent smitte i samfunnet for tiden enn vi har regnet med. Så det er utrolig viktig at alle som er nærkontakter til smittede personer, tester seg for koronasmitte, i tillegg til at alle som har tendenser til luftveissymptomer eller sår hals også tester seg, sier Sagberg.

Konsekvenser
Det er registrert flere smittetilfeller knyttet til smitteutbruddet i Eplehagan barnehage. Til sammen har ni barn og én ansatt fått påvist smitte i løpet av det siste døgnet. I tillegg er det registrert ett smittetilfelle i både Strømsø og Åsløkka barnehager. Alle nærkontaktene er satt i karantene og testes på vanlig måte. Ved Åsløkka settes begge avdelingene i karantene og stenges inntil videre.

Det er avdekket smitte i forbindelse med en time ved Attic dansestudio. Attic kontakter alle som har vært innom på samme tid som den smittede personen, og formidler informasjon om testing.

Ett av dagens smittetilfeller knyttes til utbruddet Drammen sykehus rapporterte om i helgen.

I løpet av det siste 14 dagene er det påvist 116 nye smittetilfeller. Dette er 42 flere tilfeller enn det som ble rapportert for den foregående toukersperioden i går.

Ny tredje smittebølge?
– De neste dagene vil gi oss svaret på om vi nå ser starten på den tredje smittebølgen i Drammen kommune eller om det er tilfeldig at tallet som rapporteres i dag, er så høyt. Men det er ingen tvil om at smittetrykket i kommunen er markant høyere enn for kort tid siden. Når har vi fått påvist 43 tilfeller i løpet av ett døgn, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

I hele februar fikk vi påvist 65 tilfeller, altså litt i overkant av to tilfeller pr. dag i gjennomsnitt.

– Så det er viktig at alle innbyggerne nå passer ekstra godt på seg selv og unngår situasjoner hvor de kan komme tett på andre mennesker eller havne i større grupper. Avstand, få nærkontakter og veldig god hygiene er nøkkelen til å begrense smittespredningen i ukene som kommer, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 2.530 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Ett nytt smittetilfelle
Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet ett nytt smittetilfelle med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet.

Personen er smittet på jobb i en annen kommune. Det er registrert én ny nærkontakt i Øvre Eiker.

Det er med dette registrert totalt 267 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 62 er smittet i 2021.

Del:
Annonse