22. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Einar Sagberg

Smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune er bekymret over det økende antallet smittede i kommunen og tror de er i begynnelsen på en tredje smittebølge.

38 nye smittetilfeller i Drammen – to i Øvre Eiker

38 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. I Øvre Eiker er det registrert to nye tilfeller.
Annonse

35 av smittetilfellene i Drammen er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smittesporing fortsatt pågår for de tre siste.

Flere av kommunens virksomheter påvirkes av smittetilfellene som er påvist det siste døgnet. Ved Galterud skole settes tre skoleklasser i karantene. I tillegg blir den ene klassen som i går ble satt i ventekarantene, nå satt i ordinær karantene etter påvist smitte.

Annonse

Ved Kjøsterud skole er én skoleklasse, noen enkeltelever fra andre klasser og noen ansatte satt i karantene, og ved Svensedammen skole er også elever og ansatte satt i karantene som følge av smitte.

Ved Øren skole er det påvist smitte hos én lærer. Én klasse er satt i karantene. De øvrige lærerne på trinnet regnes som nærkontakter. Elevene på trinnet får hjemmeskole ut neste uke.

Ved både Drammen videregående skole, Akademiet videregående skole og Heltberg videregående skole er det påvist smittetilfeller, og både elever og lærere settes i karantene. Det pågår fortsatt kartlegging av nærkontakter, så hvor mange som blir satt i karantene som følge av disse smittetilfellene er ikke endelig avklart.

Et barn i Kjerraten barnehage har fått påvist koronasmitte. Fem ansatte og 16 barn settes i karantene som følge av dette smittetilfellet.

Ved Blentenborg omsorgsboliger er det påvist smitte. Dette får konsekvenser for både brukere og ansatte. Her pågår fortsatt smittesporingen.

Bekymret for utviklingen
– Vi er bekymret for den utviklingen vi ser nå. For tredje dag på rad har vi høye smittetall, og vi har nå 110 nye smittetilfeller på tre dager. Dette er altfor høyt og kan ikke fortsette dersom vi skal klare å holde god nok kontroll over smittespredningen i Drammen kommune, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

I løpet av den siste 14-dagersperioden er det påvist 181 nye smittetilfeller. Dette er mer enn en dobling på tre dager, og kurven for antall smittede den siste toukersperioden stiger nå like kraftig som i slutten av oktober da Drammen kommune ble truffet av den andre smittebølgen.

I løpet av den siste uka er det påvist 140 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er det høyeste tallet som er registrert i løpet av sju dager siden 3. desember i fjor.

Den tredje smittebølgen
– Vi må nok være forberedt på at vi ser starten på den tredje smittebølgen, dersom vi ikke klarer å bremse smittespredningen raskt. Både lokale og nasjonale helsemyndigheter har advart mange ganger om at vi har noen svært utfordrende uker foran oss i mars og april. Nå står vi midt oppi disse utfordringene, og alle må ta situasjonen på alvor. Svært mange kan bli smittet, og de muterte virusvariantene ser ut til å kunne gi alvorligere sykdom også for yngre mennesker. Så det er helt avgjørende at vi sammen klarer å stanse den kraftige økningen i smittespredningen, både for å unngå at mange blir smittet og for å unngå at mange blir alvorlig syke, sier Sagberg.

– De muterte virusvariantene smitter lettere. Dermed øker også sannsynligheten for at de som defineres som nærkontakter, faktisk også er blitt smittet, enn det som var tilfellet ved de tidligere virusvariantene, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Alle som er nærkontakter og settes i karantene, skal selvfølgelig overholde karantenereglene, men de siste dagenes smittetilfeller viser at det nå er ekstra viktig at alle som settes i karantene, følger reglene til punkt og prikke. De som eventuelt ikke gjør som de skal mens de er i karantene, kan spre smitte til mange andre personer på veldig kort tid, og det ønsker kommunen for all del å unngå.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 2.600 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

To nye smittetilfeller
Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet to nye smittetilfeller med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet.

Begge er nærkontakter til et tidligere kjent smittetilfelle, og befant seg allerede i karantene. Det er ikke registrert nye nærkontakter.

Det er med dette registrert totalt 270 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 65 er smittet i 2021.

Del:
Annonse