29. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Koronasmitte

Drammen kommune hadde 66 nye smittetilfeller siste døgn og innfører nå strengere restriksjoner på skolene og trolig nye regler førstkommende tirsdag.

66 nye smittetilfeller i Drammen – ordføreren er bekymret

66 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Ordfører Monica Myrvold Berg er bekymret for smitteutviklingen i Drammen kommune de siste dagene. I Øvre Eiker er det ingen nye smittetilfeller.
Annonse

49 av de smittede i Drammen er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. Én har fått påvist smitte etter reise utlandet. For de øvrige 16 personene som nå har fått påvist smitte, er smitteveien ukjent for tolv, mens smittesporing fortsatt pågår for de siste fire tilfellene.

– Denne utviklingen må vi ta på største alvor alle sammen. Dagens smittetall er det fjerde høyeste vi noen gang har rapportert i Drammen kommune under pandemien. Utviklingen går i feil retning, og vi har en stor jobb foran oss for å unngå at veldig mange av kommunens innbyggere blir smittet og i verste fall alvorlig syke eller kan dø av denne sykdommen, sier Monica Myrvold Berg.

Annonse

Ordføreren er imponert over den innsatsen alle innbyggerne har gjort tidligere i vinter for å holde smittetallene lave. Samtidig understreker hun at både smittevernoverlege Einar Sagberg og kommuneoverlege John David Johannessen gjentatte ganger har advart oss om at situasjonen hele tiden har vært skjør, selv om tallene var positive i Drammen.

Pandemien er ikke over
– Nå har vi virkelig fått påminnelsen om at pandemien på ingen måte er over for vår del heller. Derfor oppfordrer jeg alle innbyggerne til å være med på ett krafttak til. Vi ser forhåpentligvis en ende på pandemien nå som vaksineringen er i gang, men vaksinene stanser ikke smittespredningen vi ser nå. Den må vi stanse selv for å unngå en situasjon som kan bli ekstremt vanskelig eller i verste fall umulig å håndtere. Derfor må hver og én av oss sørge for at alle smittevernregler og -anbefalinger følges til punkt og prikke i tiden som kommer, selv om vi nå har levd et helt år med strenge restriksjoner, sier ordføreren.

Flere berørt
Flere av kommunens virksomheter er berørt av de nye smittetilfellene. Ved både Stenseth barnehage, Kobbervik gård barnehage, Støa barnehage, Bragernes strand barnehage og Kjerraten barnehage er det påvist smitte. Dette medfører karantene for både barn og ansatte.

Det er påvist smitte som berører flere skoler. Ved både Drammen videregående skole, Heltberg videregående skole og Voksenopplæringen er det påvist smittetilfeller som medfører karantene for både elever og lærere. I tillegg er det påvist smittetilfeller ved Svensedammen ungdomsskole og Akademiet videregående skole som vil medføre forlenget karantene.

Ved Hjemmetjenesten Landfalløya er 13 brukere og én ansatt satt i karantene etter påvist smitte.

Én av dem som har fått påvist smitte, har vært på Sats og trent i smitteførende periode. Sats er informert om smittetilfellet og varsler alle som har vært innom i samme periode som den smittede personen på SMS.

Smittevernoverlege Einar Sagberg deler ordførerens bekymring over utviklingen i smitten i Drammen kommune.

– Det er ikke lenger et spørsmål om hvorvidt vi er inn i den tredje smittebølgen eller ikke. Nå er spørsmålet hvor stor den tredje smittebølgen blir. Foreløpig ser utviklingen bekymringsfull ut, og smittekurvene peker dessverre rett til værs. Vi har en stor jobb foran oss for å snu denne utviklingen. Smittestigningen går minst like raskt nå som den gjorde i slutten av oktober og begynnelsen av oktober, og alle husker hvilken jobb vi måtte gjøre for å snu utviklingen den gangen, sier han.

Smittevernoverlegen var forberedt på at smitten ville stige etter jule- og nyttårshøytiden. Det skjedde imidlertid ikke i Drammen kommune. Derfor kom smitteutviklingen etter vinterferien noe overraskende.

Øker raskt
– Smittespredningen har eskalert i et stort tempo. Det er dramatisk når vi får over 200 smittetilfeller i løpet av fem dager. I tillegg til at mange settes i isolasjon som følge av positive koronaprøver, er det også veldig mange som nå settes i karantene. Samtidig har vi sett mye smitte i kommuner rundt Drammen, og vi har sett hvordan det muterte viruset har spredt seg mye raskere enn tidligere virusvarianter. Derfor har vi hele tiden antatt at det ville være sannsynlig at vi fikk en smitteoppblomstring også i vår kommune, men den utviklingen vi ser nå, er altså urovekkende, sier smittevernoverlegen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 268 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er 62 flere tilfeller enn i går. Forrige lørdag ble det rapportert om 61 nye smittetilfeller den foregående toukersperioden. Disse tallene gir et veldig godt bilde på hvor kraftig smitteutviklingen har vært.

Nye restriksjoner innført
I går kveld ble det besluttet å gjeninnføre rødt smittevernnivå for alle ungdomsskolene, de videregående skolene og voksenopplæringen i Drammen kommune. Dette gjøres med umiddelbar virkning.

– Vi har sett en kraftig økning i smitte blant skoleelever den siste uka. Derfor er det nødvendig å iverksette strenge tiltak for å få bremset og forhåpentligvis stanset smittespredningen blant ungdommene, sier Sagberg.

Det gjøres også vurderinger av om tiltaksnivået i barnehager og barneskoler skal endres. Foreløpig holdes disse på gult nivå.

Inn mot denne helgen er det blitt planlagt flere arrangementer for barn og ungdom. Ettersom det er innført rødt smittevernnivå ved skolene er smittevernoverlege Einar Sagberg tydelig på at disse arrangementene bør avlyses. Rødt nivå på skolene er ment å redusere kontakten mellom elevene, og da vil det være uheldig om barn og ungdom fra ulike skoler møtes på ulike arrangementer.

Vi ønsker å begrense hvor mange personer man omgås, og da er større arrangementer noe som bør unngås, sier Sagberg.

Fredag 26. februar var smittetrykket såpass lavt i Drammen kommune at det ikke var grunnlag for å videreføre den lokale forskriften med tiltak mot koronapandemien. De to siste ukene er det nasjonale tiltak som har vært førende for hvordan innbyggerne skulle opptre for å beskytte seg mot koronaviruset.

Nå har imidlertid situasjonen endret seg kraftig, og rådmann Elisabeth Enger har varslet at det blir lagt fram et forslag til ny lokal forskrift. Denne forskriften skal behandles i formannskapet på tirsdag.

– Når smittesituasjonen er som nå, må vi vurdere hvilke tiltak som kan og bør iverksettes for å stanse smittespredningen. Nå må vi avvente rådmannens forslag til forskrift, og så skal formannskapet diskutere saken og vurdere både smittevernehensyn og andre hensyn som er viktige å ivareta. På bakgrunn av den vurderingen, blir det bestemt om vi skal gjeninnføre en lokal forskrift og hvilke tiltak vi mener er de riktige for å stanse smittespredningen, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

Ifølge ordføreren tyder smitteutviklingen de siste dagene på at de nasjonale tiltakene ikke er tilstrekkelige for å stanse spredningen av de muterte virusvariantene. Derfor er det nødvendig med strengere tiltak enn de som har vært gjeldende de siste 14 dagene. Foreløpig ligger det heller ikke an til at nasjonale myndigheter innfører nye regler for hele landet. Tvert imot har signalet vært at kommunene skal sette i verk tiltak når de oppdager smitte og at strategien i utgangspunktet er å holde seg til lokale tiltak.

Ingen nye smittetilfeller i Øvre Eiker
Kommuneoverlegen melder om at det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller med koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Det er dermed fortsatt registrert totalt 270 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 65 er smittet i 2021.

Del:
Annonse