17. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Einar Sagberg

Smittevernoverlege Einar Sagberg mener det er viktig å iverksette strenge tiltak for å begrense smittespredningen blant barn og unge. Derfor settes mange skoler på rødt nivå. (Foto: Drammen kommune)

Drammen innfører rødt nivå på alle skolene

På grunn av smittesituasjonen har Drammen kommune besluttet å gjeninnføre rødt nivå på både ungdomsskolene, de videregående skolene og voksenopplæringen. Beslutningen gjøres med umiddelbar virkning. Det er Drammen kommune som melder dette sent fredag kveld.
Annonse

– Vi har den siste uka sett en kraftig økning i smitte blant skoleelever. Derfor er det nødvendig å iverksette strenge tiltak for å få bremset og forhåpentligvis stanset smittespredningen blant ungdommene. Så fra og med mandag 15. mars er alle ungdomsskolene og de videregående skolene i Drammen kommune på rødt nivå, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Flere av skolene er berørt av smittetilfeller etter vinterferien, og flere hundre elever sitter nå i karantene. Uten nye tiltak er frykten at smitten bare brer seg videre og at enda flere elever smittes eller må settes i karantene.

Annonse

Får beskjed fra skolene
Med rødt nivå på skolene blir det igjen strengere krav til større avstand mellom elevene og ingen blanding av elever på tvers av klasser. Skolene varierer i størrelse og utforming, og det kan bli ulike løsninger mellom skolene på hvordan dette løses. I hvilken grad dette medfører hjemmeskole eller om det er mulig å gjennomføre undervisningen på skolen med strengere smitteverntiltak, blir vurdert av hver enkelt rektor.

– Ungdomsskolene vil ha planleggingsdag førstkommende mandag, og elevene får beskjed fra sin skole om organisering av skolehverdagen i løpet av mandagen. Vi er klar over at mange elever har satt pris på å være på skolen hver dag etter at vi gikk til gult nivå tidligere i år. Derfor skal vi gjøre det som er mulig for å sikre elevene mest mulig tid på skolen også fremover, men vi må altså ta smittevernhensynet på alvor, sier Thomas Larsen Sola som er kommunalsjef for barnehage og skole.

Han mener det er bedre med en blanding av undervisning på skolen og hjemmeskole hvis det bidrar til å begrense smittespredningen, enn at mange elever blir smittet av koronaviruset eller havner i karantene i mange dager.

Beslutningen om rødt nivå ved skolene gjelder i første omgang til og med fredag 26. mars.

Arrangementer for barn og ungdom bør avlyses
I helgen er det planlagt flere arrangementer i Drammen hvor barn og ungdommer fra ulike skoler samles. Med beslutningen om å innføre rødt nivå på skolene med umiddelbar virkning, bør disse arrangementene avlyses.

Smittevernoverlege Einar Sagberg understreker at noe av hensikten med rødt nivå på skolene er å begrense at elevene blander seg på tvers av klassene. Da vil det være ekstra uheldig om det gjennomføres arrangementer hvor barn og ungdommer fra ulike skoler møtes.

– Vi er selvfølgelig klar over at ingen ønsker en avlysning så tett opp til at arrangementet starter. Men det er dessverre nødvendig ut fra smittesituasjonen denne gangen. Vi ønsker å begrense hvor mange personer man omgås, og da er større arrangementer noe som bør unngås nå, sier Sagberg.

Foreslår ny lokal forskrift
De fire siste dagene er det påvist 141 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Etter mange uker med et lavt smittetrykk, har smittespredningen for alvor skutt fart igjen de siste dagene. En slik utvikling kan ikke fortsette, dersom smittesporerne skal klare å holde oversikt over hvordan smitten sprer seg i samfunnet. Med økende smittetall stiger også faren for overbelastning av helsevesenet.

– Slik situasjonen er nå, kommer vi til å foreslå nye lokale tiltak for å bekjempe spredningen av koronaviruset. Vi avviklet den lokale koronaforskriften for noen uker siden, men nå er det behov for å innføre tiltak igjen, utover det som er nasjonale regler, råd og anbefalinger, sier rådmann Elisabeth Enger i Drammen kommune.

Hun kan foreløpig ikke si noe sikkert om hvilke tiltak det er aktuelt å foreslå, men bekrefter at hensikten med forskriften vil være å redusere mobilitet og kontakten mellom mennesker.

– Vi kommer til å jobbe med aktuelle tiltak gjennom helgen, og på mandag skal forslaget til tiltak være klart. Da sendes saken til formannskapet som må ta stilling til om det skal gjeninnføres en lokal koronaforskrift i Drammen kommune eller ikke, sier Enger.

Formannskapet møtes tirsdag 16. mars klokken 14.00.

Begrens den sosiale kontakten
I de nasjonale tiltakene er det en klar anbefaling om at alle bør begrense sosial kontakt. Det oppfordres blant annet til å møtes andre utendørs og ikke ha besøk av flere enn fem gjester, i tillegg til dem man bor sammen med.

I påvente av forslaget til lokal forskrift ber smittevernoverlege Einar Sagberg alle innbyggerne i Drammen kommune, uavhengig av alder, om å begrense sosial kontakt med andre enn dem man bor sammen med, i størst mulig grad.

– Vi ser at virustypene som dominerer nå, smitter veldig lett. Jo flere du er sammen med, jo større smittefare utsetter du deg selv for. Alle må nå bidra til at vi får ned smittetallene. Det er bare to uker igjen til påskeferien, og hvis alle reduserer kontakten med andre enn dem vi bor sammen med, kan vi klare å redusere smittespredningen før påsken. Hvis vi ikke klarer det, kan vi i verste fall gå inn i påsken med smittetall vi aldri før har sett i Drammen kommune, og veldig mange syke personer. Det ønsker vi å unngå, og dette ønsket regner jeg med at alle innbyggerne deler, sier smittevernoverlegen.

Del:
Annonse