12. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Inger-Tone Nikkerud

Artikkelforfatter Inger-Tone Nikkerud i Utdanningsforbundet Øvre Eker.

LESERINNLEGG: Vi må tas på alvor!

Den utryggheten og frustrasjonen som lærere og ledere i barnehage og skole kjenner på nå, må tas på alvor.
Annonse

Utdanningsforbundet Øvre Eiker har i lang tid erfart stor utrygghet og slitasje blant våre medlemmer, og nå toppes det hele med ny nedstengning i Viken. Kommunen har heldigvis lite smitte i skrivende stund, men arbeidssituasjonen har vært krevende for ansatte i skole og barnehage over lengre tid.

At tiltaksnivå forventes gjennomført med lite forberedelsestid bidrar til en usikker arbeidssituasjon. Mangel på god og trygg vurdering av arbeidssituasjonen til den enkelte, gjør mange barnehagelærere og lærere frustrerte og redde. Ledere jobber dag og natt for å møte stadige skiftende vilkår.

Annonse

Nå stenges alt ned til over påske. Vi kan ikke gå i butikken uten munnbind, men vi kan samle mange elever i klasserom der det er umulig å overholde metern. Vi er oppfordret til å unngå besøk hjemme, men når arbeidsdagen starter, er det helt greit å omgås flere titalls barn, elever og kollegaer.

En annen utfordring er at vi har høye sykefraværstall i skole og barnehage, og dette er selvsagt svært bekymringsfullt. Det er vanskelig å få tak i både faglærte og ufaglærte vikarer som kan ta over arbeidsmengden. Det har blitt til en negativ spiral hvor de som er igjen på jobb må jobbe mer uten at de nødvendigvis får betalt for det.

Utdanningsforbundet Øvre Eiker mener at vi i denne situasjonen burde lempet på andre arbeidsoppgaver som nettverk, utviklingsarbeid og annen møtevirksomhet. Vi er i en unntakstilstand, der det meste handler om å få dagen til å gå rundt. Vi ber om at den enkelte arbeidsplass kan komme med gode løsninger for hva som fungerer best for dem.

Vi, om noen, vet at åpne barnehager og skoler er det beste for barn og unge. Men da må det gjøres risikovurderinger på hver eneste arbeidsplass, slik at det om nødvendig kan iverksettes tiltak som ivaretar arbeidsmiljølovens bestemmelser om et trygt og sikkert arbeidsmiljø.

Hva står det så i veilederen på gult nivå?
I barnehagen ses hele avdelingen som en kohort. På barneskolen skal vi regne en klasse som en kohort. Ansatte kan veksle mellom kohorter. Veilederen sier også at vi skal ha forsterket renhold på gult nivå.

Hvor mange nærkontakter kan en barnehagelærer eller lærer ha i løpet av arbeidsdagen på gult nivå? Som regel minst 20-40 i skolen, kanskje litt færre i barnehagen. På noen skoler rapporteres det over 100-150 nærkontakter i løpet av en uke. Det blir mange i ventekarantene ved utbrudd.

Også ventekarantene betyr at barn og elever ikke får møtt i barnehage eller skole. I tillegg sitter elevene ved noen ungdomskoler veldig tett på bussene. Det har vært flere tilfeller av at skolebussene har vært så fulle at elever ikke har kommet med. Enkelte skoler klarer heller ikke å unngå trengsel i gangene her, så lenge vi må ha alle elevene på skolen samtidig.

Hva sier veilederen for rødt nivå?
Vi skal dele inn barna i barnehagen i mindre kohorter og det skal være faste ansatte pr. kohort. I skolen skal vi dele elevene inn i mindre kohorter, og ha faste lærere til hver kohort så langt det er mulig.

Slik vi ser det, vil rødt nivå i områder med stort smittetrykk føre til mindre smitte, færre i karantene og færre stengte barnehager og skoler. Dette vil også være med på å gi de ansatte en mer trygg og forutsigbar arbeidshverdag. Vi har lite smitte i Øvre Eiker, men vi er likevel omgitt av mye smitte. Kommunen som helhet er praktisk talt stengt ned.

Voksenopplæringen i kommunen har kun digital undervisning og Eiker videregående er på rødt nivå (noe vi har jobbet for). Om kommunen velger gult eller rødt nivå, bør vurderes jevnlig. Det viktigste for oss er at arbeidsmiljøet blir ivaretatt, uansett hvilket nivå vi er på.

Med den situasjonen vi har nå, med blant annet økt smittespredning blant barn og unge, vil Utdanningsforbundet Øvre Eiker forvente at kommunen vurderer nødvendige tiltak som ivaretar et sikkert arbeidsmiljø, for både ansatte, barn og elever. Hvilke nivå i veilederen vi skal være på, må til enhver tid vurderes.

Det viktigste for Utdanningsforbundet er at kommunen tar våre innspill på alvor.

Vennlig hilsen
Inger-Tone Nikkerud
lokallagsleder Utdanningsforbundet i Øvre Eiker

Del:
Annonse