25. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Einar Sagberg

Smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune mener det er mulig å begrense denne smittebølgen om alle følger de nye rådene om avstand og lite sosial omgang.

Skoler og barnehager i karantene etter nye smitteutbrudd

48 personer bosatt i Drammen kommune har i løpet av det siste døgnet fått påvist koronasmitte. I Øvre Eiker er det kun to nye tilfeller. I Drammen settes skoler og barnehager i karantene.
Annonse

40 av de smittede i Drammen er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. Smitteveien er foreløpig ukjent for de siste åtte. Én av dem som er smittet, har fått påvist smitten etter hjemkomst fra reise i utlandet.

Flere av kommunens barnehager, skoler og helseinstitusjoner er berørt av smittetilfellene som rapporteres i dag.

Annonse

Både i Gulskogen barnehage og Espira Gåserud barnehage er det påvist smitte, og både barn og ansatte settes i karantene.

Ved Brandenga skole, Gulskogen skole, Fjell skole, Veiavangen ungdomsskole og Drammen videregående skole er det påvist smitte. Både elever og lærere settes i karantene. Noen smittetilfeller fører også til forlenget karantene for elever og lærere som er satt i karantene tidligere.

Ved Losjeplassen bo- og servicesenter har en ansatt testet positivt. Dette medfører at fire beboere og to medarbeidere settes i karantene. Det er også påvist smitte i tilknytning til hjemmesykepleien ved både Fjell, Gulskogen og Losjeplassen. Her foregår smittesporingen, og det er foreløpig uavklart hvor mange som må i karantene som følge av disse smittetilfellene.

Som på gjennomsnittet
– Vi er glade for at smittetallene foreløpig ikke har eskalert videre oppover. Dagens tall ligger omtrent på det som har vært snittet de siste dagene, men det er ingen tvil om at vi har mye smitte i kommunen for tiden. Smittetrykket i Drammen kommune er fortsatt økende, og det er bekymringsfullt. Derfor er vi forberedt på at vi kan komme til å se enda høyere smittetall i tiden fram mot påsken, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 450 nye smittetilfeller. Så mange nye smittetilfeller i løpet av en toukersperiode har ikke Drammen kommune hatt siden slutten av november i fjor. På det verste under den forrige smittebølgen ble det påvist 666 smittetilfeller i løpet av en toukersperiode.

– Ut fra smittetallene vi ser nå, må vi være forberedt på at denne smittebølgen kan bli verre enn den vi var gjennom i oktober og november. Når vi vet at virustypen som spres nå, er mye mer smittsom enn den vi hadde i oktober og november, vil det sannsynligvis kreve mer av oss å begrense denne spredningen, sier Sagberg.

Er mulig å begrense smitten
Smittevernoverlegen er ikke i tvil om at det er mulig å begrense smittespredningen denne gangen også, men han legger ikke skjul på at det vil kreve en stor innsats fra hver eneste innbygger, både de yngste, ungdommene, de voksne og de eldre, hvis smitten skal reduseres.

– Det er derfor viktig at alle får med seg anbefalingen fra nasjonale myndigheter om å øke avstanden til andre mennesker. Så langt har beskjeden vært at vi må holde minst én meter avstand til alle andre enn dem vi bor sammen med. Nå er denne anbefalingen økt til to meter. Så hold avstand til hverandre. Det er den beste måten å unngå smittespredning, sier Sagberg.

Fortsatt er mange av dem som får påvist smitte, nærkontakter av noen som er blitt smittet tidligere. Men smittevernoverlegen minner om at vi har en del ukjent smitte rundt omkring i kommunen. Det er en del smittetilfeller med ukjent smittevei stort sett hver dag.

Ukjent smittevei bekymrer
Ukjent smittevei er noe av det som bekymrer smittesporerne mest. Så lenge det er ukjent smitte i samfunnet er det mye vanskeligere å bryte smittekjedene. Det er selvfølgelig mulig å redusere videre spredning av viruset når noen får påvist smitte og settes i isolasjon, men dersom den som er smittekilden ikke har symptomer på sykdom, vil vedkommende fortsette å spre smitte, uten å være klar over det selv.

– Derfor er det utrolig viktig at alle med de minste tendenser til luftveissymptomer, sår hals eller andre symptomer på koronasmitte, tester seg. Vi tester mange innbyggere hver dag, og det er veldig bra. Men vi vil også teste deg som kjenner på svært lette symptomer, men kanskje tenker at du ser det an en dag og tenker at dette nok går fort over. Du må bestille time til testing på kommunens nettside eller kontakte kommunens koronatelefon. Verken du eller vi vil at du skal spre smitte dersom det skulle vise seg at du er smittet. Testen er gratis, den er raskt gjennomført, og du får svar hurtig, sier Einar Sagberg.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 2.910 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

To nye smittetilfeller i Øvre Eiker
Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet to nye smittetilfeller med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet.

En person er trolig smittet i en annen kommune. Den andre personen har uavklart smittevei, og smittesporing pågår fortsatt. Det er registrert få nye nærkontakter.

Det er med dette registrert totalt 275 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 70 er smittet i 2021.

Del:
Annonse