12. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

John David Johannessen

Kommuneoverlege John David Johannessen, tror ikke vi har sett toppen av smittekurven ennå.

52 nye smittetilfeller i Drammen – ett i Øvre Eiker

52 personer bosatt i Drammen kommune har i løpet av det siste døgnet fått påvist koronasmitte. I Øvre Eiker er tallet nede på ett igjen.
Annonse

44 av de smittede i Drammen er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. Smitteveien er foreløpig ukjent for sju personer, og én har fått påvist smitte etter hjemkomst fra reise i utlandet.

Flere skoler er også i dag berørt av smittetilfeller. Både ved Fjell skole, Åssiden videregående skole og Heltberg videregående skole er det påvist smitte. Ved Tryggheim barnehage er det også påvist smitte, og barn og ansatte er satt i karantene.

Annonse

Alle som er satt i karantene, må følge systemet for testing så fort som mulig etter at de ble satt i karantene og på nytt tidligst etter sju dager i karantene. Husstandsmedlemmer av dem som er satt i karantene, sitter i ventekarantene til den første koronatesten er negativ.

I tilknytning til Deli de Luca på Bragernes torg er det påvist flere smittetilfeller. Det er påvist smitte både blant ansatte og kunder. Kommuneoverlegen ber derfor alle som har vært innom Deli de Luca på Bragernes torg etter 10. mars om å være ekstra observante på koronasymptomer og bestille tid til testing dersom de får symptomer.

Meget høye tall
– Dagens smittetall er det fjerde høyeste tallet som rapporteres for en enkeltdag siden slutten av november i fjor. De rapporterte smittetallene varierer fortsatt fra dag til dag, og det er viktig å se utviklingen over flere dager for å si noe om det generelle smittetrykket. Vi nærmer oss nå at tre prosent av innbyggerne har fått påvist koronasmitte siden sykdommen første gang ble påvist i Drammen kommune i mars i fjor og vet at sannsynligvis er det noe over halvparten av alle smittetilfellene som blir påvist. Med dagens rapporterte smittetall er det 2.999 personer som er blitt smittet av koronaviruset, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Ikke markant stigning
Det har nå gått 12 dager siden smitten begynte å stige kraftig i Drammen kommune. 17. mars ble det rapportert om et gjennomsnittlig antall smittetilfeller pr. dag siden smitten begynte å stige på i underkant av 42 tilfeller. Med ytterligere tre dager har dette tallet nå steget til i underkant av 43 tilfeller.

– Vi ser altså ikke noen ytterligere markant stigning i det gjennomsnittlige smittetallet foreløpig, og det er viktig at vi unngår en ny og ukontrollert stigning videre fra det nivået vi ligger på nå. Det er innført strenge restriksjoner, og vi forutsetter at innbyggerne følger både reglene og anbefalingene. Da skal vi etter hvert se effekten av restriksjonene, og smittetrykket skal avta. Men smittetrykket reduseres ikke bare fordi det er innført strengere regler og anbefalinger. Smittetrykket reduseres som et resultat av at innbyggerne forholder seg til restriksjonene og følger dem, sier kommuneoverlegen.

– At de daglige smittetallene ikke har økt videre gir grunn til optimisme. Vi har nok ikke sett toppen på denne smittekurven ennå. Til det er smittetrykket i kommunen for stort. Men at smittetallene ikke stiger videre forteller oss at omfattende testing og samfunnstiltakene fungerer. Så det gjelder at alle bidrar på sin måte til å unngå situasjoner hvor det kan spres smitte, sier John David Johannessen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 2.999 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Ett nytt smittetilfelle i Øvre Eiker
Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet ett nytt smittetilfelle med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet.

Personen har blitt smittet i en annen kommune.

Det er med dette registrert totalt 282 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 77 er smittet i 2021.

Del:
Annonse