17. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Koronasmitte

40 nye smittede i Drammen og tre i Øvre Eiker. SFO i Skotselv må holde stengt kommende uke.

40 nye smittetilfeller i Drammen – tre i Øvre Eiker

40 personer bosatt i Drammen kommune har i løpet av det siste døgnet fått påvist koronasmitte. I Øvre Eiker er det tre nye tilfeller og en skoleklasse på Skotselv skole samt lærere og elever ved SFO er satt i karantene.
Annonse

35 av de smittede i Drammen er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. Smitteveien er foreløpig ukjent for fire personer, mens én har fått påvist smitte etter innreise fra utlandet.

Ved Fjell skole er det påvist flere smittetilfeller, og både elever og ansatte fra klasser på to trinn settes i karantene. Også aktivitetsskolen er berørt, og elever og ansatte settes i karantene.

Annonse

Det er også påvist smittetilfelle i Marienlyst barnehage som medfører karantene for barn og ansatte.

Med smittetilfellene som rapporteres i dag, er det totalt mer enn 3.000 personer bosatt i Drammen kommune som har fått påvist koronasmitte. Dagens rapporterte tall ligger omtrent på gjennomsnittet for de siste to ukene. Det er til sammen påvist 558 nye smittetilfeller i løpet av den foregående toukersperioden. Dette er omtrent 100 tilfeller færre enn det høyeste tallet som ble registrert under den andre smittebølgen i november.

– Det er bra at vi ikke ser noen ytterligere økning i smittetallene etter den kraftige økningen vi fikk for to uker siden. Innbyggernes erfaring i gode smitteverntiltak i hverdagen kommer nå til nytte, og forsterket av smittevernreglene som er innført i Viken fylke, er det grunn til å anta at utviklingen kan snu igjen og bli bedre. Men det krever at vi holder ut over tid og forholder oss til smittevernreglene og –anbefalingene som er gitt. Den bølgen vi er inne i nå, kom veldig brått, men den er ikke like enkel å komme seg ut av igjen, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Barn og unge smittet
De siste dagene er det relativt mange barn og ungdommer som har fått påvist smitte, og det er et stort antall elever og lærere som er satt i karantene som følge av smittetilfellene. Kommuneoverlegen tror vi kan forvente en positiv utvikling ved skolene fremover.

– Det har vært smitteoverføringen mellom elever på skolene, men med rødt smittevernnivå ved skolene og strengere regler til større avstand og mindre blanding av grupper, forventer vi at færre elever og lærere blir berørt når nye smittetilfeller oppdages. Det er ingen som kan gi noen garantier mot smittetilfeller, men sannsynligheten for større utbrudd er betydelig redusert med rødt tiltaksnivå, sier Johannessen.

Åpner teststasjon igjen
Fordelingen av smittetilfellene viser at det er økende geografiske skiller igjen. Noen kommunedeler er hardere rammet enn andre for tiden, og spesielt kommunedelen Danvik, Austad og Fjell har mange tilfeller. Derfor vil teststasjonen igjen åpnes på Fjell, slik at det skal bli lettere for dem som bor i dette området, å teste seg for koronasmitte. Drammen kommune kommer med mer informasjon om åpningstider og hvordan tilbudet ved teststasjonen på Fjell blir.

En del av dem som har fått påvist smitte, har reist kollektivt mens de har vært i smitteførende fase. Kommuneoverlege John David Johannessen oppfordrer derfor alle som reiser med buss eller tog om å være ekstra observante på eventuelle symptomer på koronasykdom og at de har en veldig lav terskel for å bestille tid til å teste seg for smitte.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3.039 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Tre nye smittetilfeller i Øvre Eiker
Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet tre nye smittetilfeller med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet. To av de smittede har kjent smittevei, og en person er trolig smittet i en annen kommune.

En klasse på Skotselv skole samt elever og ansatte ved SFO er i karantene på grunn av et påvist smittetilfelle som har opphav i en annen kommune. Det fører til at SFO må stenge neste uke.

Det er med dette registrert totalt 285 bekreftede tilfeller av koona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 80 er smittet i 2021.

Del:
Annonse