28. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Einar Dagberg

Smittevernoverlege i Drammen, Einar Sagberg, håper smttetallene nærmer seg en topp for så å gå nedover gjennom påsken.

Drammen: 75 nye smittetilfeller siste døgn – Øvre Eiker: 2

75 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. I Øvre Eiker er det kun påvist to nye tilfeller.
Annonse

For 70 av tilfellene i Drammen er smitteveien kjent, mens den foreløpig er ukjent for de siste fem.

Flere av dagens smittetilfeller berører skoler i Drammen kommune. Ved både Øren skole, Åskollen skole, Rødskog skole, Gulskogen skole, Fjell skole og Åssiden videregående skole er det påvist smitte, og både elever og lærere settes i karantene. Ved Fjell skole er det også påvist ett smittetilfelle som medfører forlenget karantene for elever og lærere som allerede sitter i karantene.

Annonse

Dagens smittetall er det nest høyeste som er rapportert fra Drammen kommune noen gang under pandemien. Bare sist tirsdag er det blitt rapportert et høyere tall enn dagens 75 nye tilfeller.

Tredje smittebølge
– Den tredje smittebølgen har truffet Drammen kommune veldig hardt. Vi registrerer nå flere smittetilfeller for den foregående toukersperioden enn vi gjorde på noe tidspunkt under den forrige smittebølgen i oktober og november, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Under den andre smittebølgen ble det på det meste registrert 666 smittetilfeller i løpet av 14 dager. I dag er det registrerte tallet på 667. I oktober og november gikk det mellom tre og fire uker fra smitteøkningen kom til toppunktet ble registrert i midten av november.

Da steg antall smittede i foregående toukersperiode fra rundt 40 til 666. Nå har det gått nøyaktig like lang tid. Ved starten av smittebølgen lå riktignok antall smittetilfeller på rundt 20 denne gangen, men smitteutviklingen har langt på vei vært lik.

– Det har nå gått ti dager siden vi fikk nye innstramninger i smitteverntiltakene, og vi håper at smittetallet etter hvert vil nærme seg ett toppunkt. Men med det smittetrykket vi nå ser, må vi være realistiske. Det er en stor innsats som ligger foran oss for å få smitten ned igjen. Med den engelske virusvarianten som dominerende, må vi nok regne med at vi ser høye tall også de nærmeste dagene, sier Einar Sagberg.

Han tror tallene kan variere en del fra dag til dag, men med så mye smitte som de har i samfunnet for tiden, tar det nok fortsatt noe tid før vi klarer å redusere smittetrykket. Derfor er det utrolig viktig at alle følger de sentrale reglene og anbefalingene om god avstand, ha få nærkontakter og unngå besøk i hjemmene.

Håpet på en bedre påske
Ordfører Monica Myrvold Berg hadde håpet at vi skulle kunne gå inn i påsken med lavere smittetrykk enn vi ser nå. Men smittespredningen er stor, og det er mange regler og anbefalinger som må følges.

– Det har kommet veldig mange regler og anbefalinger fra både lokale og nasjonale myndigheter. Jeg skjønner godt at mange kan synes at det er vanskelig å forholde seg til all informasjonen, og det er ikke til å unngå at noen også kan miste oversikten. Denne pandemien må vi komme oss gjennom sammen, sier hun.

Derfor har ordføreren oppfordret alle innbyggerne til å bidra til at vi alle sammen holder oversikten over hva vi bør gjøre og ikke gjøre.

– Dette handler om at vi bryr oss om hverandre og hjelper hverandre gjennom en veldig krevende tid. At vi vil hverandre vel og sammen gjør det vi kan for å komme gjennom pandemien, handler om omsorg, sier ordføreren.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3.267 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

To nye smittetilfeller i Øvre Eiker
Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet to nye smittetilfeller med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet.

Det er kjent smittevei i begge tilfellene.

Det er med dette registrert totalt 290 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 85 er smittet i 2021.

Kommunenes vurdering av risikonivå i et kart for å gi en samlet oversikt over smittesituasjonen i Oslo og Viken per 22. mars.

Del:
Annonse