23. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

LESERINNLEGG: Sammen skaper vi sommerskole

I Høyre, FrP, KrF og Venstre har vi god tradisjon for at vi har et tett og godt samarbeid med frivilligheten. Idretten og den øvrige frivilligheten står sterkt i Øvre Eiker og dette er vi veldig glade for.
Annonse

Opposisjonen bestående av Høyre, KrF, FrP og Venstre – fikk med oss et samlet kommunestyre på å bevilge mer penger til sommerskole og til å stimulere frivillig sektor til det beste for barn og unge. Tildelingen skal komme frivilligheten til gode, og skal dermed ikke benyttes til å øke lønnskostnader i Øvre Eiker kommune.

1,7 millioner til frivilligheten
Dette gjør vi fordi Øvre Eiker kommune mottar i disse dager støtte fra ulike tiltakspakker som regjeringen har lagt fram for å motvirke de økonomiske konsekvensene av koronapandemien. Øvre Eiker får i denne sammenheng 1,7 millioner for å gi flere unge en arena hvor de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens sommerferie for 2021. Vi mener at det er riktig og viktig at dette tilbudet i størst mulig grad utvikles i samarbeid med frivilligheten i kommunen.

Annonse

Vårt forslag til endring i vedtaket på disse 1,7 millionene er et eksempel på at vi handler ut fra hva vi sier vi skal gjøre, nemlig at vi skal være sammen om å skape mest mulig ut fra hver tilgjengelig krone.

Øvre Eiker kommune har allerede gode samarbeidsavtaler med flere paraply-organisasjoner, blant annet Idrettsrådet, Teaterrådet og Musikkrådet, i tillegg til andre lag og foreninger, som kan være med å skape nye aktiviteter for barn og unge denne sommeren. Det er spennende å se at det vil være gründervirksomhet også på dette feltet i vår kommune denne sommeren.

Kommunen skal ikke gjøre det frivilligheten selv ønsker å gjøre
Det er ekstra viktig for oss at kommunens ansatte bruker tiden godt på lovpålagte oppgaver og at de ikke bruker av sin tid på å skape noe som frivilligheten i Øvre Eiker er ekstra gode på.

Frivilligheten i Øvre Eiker har gjentatte ganger bevist at de gjennom sine aktiviteter klarer å skape fantastiske tilbud til våre barn og unge, og dessuten holder verdiskapningen på varer og tjenester internt i kommunen gjennom sine arrangementer. Dette heier vi på. I tillegg vil disse tilbudene sammen med frivilligheten gi elever en mulighet til å ta igjen tapt undervisningstid og progresjon.

Vedtaket betyr at:
1) Kommunen ikke trenger å bruke ekstra ressurser på å skape aktivitetene frivilligheten kan gjøre.

2) Frivilligheten i Øvre Eiker kan skape engasjement, gode opplevelser og aktiviteter for barn og unge.

3) Vi med dette vedtaket kan holde verdiskapningen på varer og tjenester i kommunen, ved at innkjøp gjennom disse lokale aktivitetene gjøres lokalt.

Vi er svært fornøyde med at et samlet kommunestyret var enige med oss og ønsker frivilligheten i Øvre Eiker lykke til med å skape et spennende, innholdsrikt tilbud til våre barn og unge i sommeren som kommer. Dette er viktigere enn det har vært noensinne tidligere.

Høyre
Adrian Tollefsen

Venstre
Andreas Størdal

Krf
Kjell E. Grønbeck

FrP
Trond Bermingrud

Del:
Annonse