23. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Artikkelforfatter Håvard Lind.

LESERINNLEGG: Politikere som foreslår store økninger av egne lønninger kan skape politikerforakt

Saken om godtgjøring til politikere handler fra Senterpartiet sitt ståsted om at vi ønsker å opprettholde en modell hvor vi politikere gjør dette arbeidet tilnærmet frivillig, og kombinerer det med det arbeidet vi har utenfor politikken. Dette har vært en gjeldende praksis i Øvre Eiker i mer enn 20 år.
Annonse

Riktignok har vi har honorert ordfører-rollen vår godt i disse årene, som forøvrig er en modell som er arvet fra det forrige regimet. Samtidig så er dette også en erkjennelse av at rollen med å være ordfører er en 24/7-jobb, som krever sin mann eller kvinne.

Det har både vår tidligere ordfører Ann Sire Fjerdingstad, og nå ordfører Knut Kvale vist at de gjør på en utmerket måte for våre innbyggere og hele kommunen vår som vi alle er så glade i.

Annonse

Når saken om godtgjøring til politikere i kommunestyremøte denne uka kom opp til behandling så foreslås det med Høyre og AP i spissen en dramatisk økning for enkelte funksjoner, spesielt for fellesgruppeleder og gruppeleder. Dette gir en merkostnad for kommunen på nesten 600.000 samlet pr år.

Dette er et forslag som er fullstendig umusikalsk i en tid hvor utrolig mange har hatt et svært tøft og vanskelig år. Mange har blitt og er permitterte, eller de har mistet sin arbeidsplass. Mange av de som jobber i Øvre Eiker kommune har også hatt et svært krevende år gjennom denne koronakrisen, hvor vi politikere er den øverste ledelsen.

Hvilket signal velger vi som politikere å sende når dette forslaget ble vedtatt? Venstre, SV og Senterpartiet stemte imot.

Kan det være greit at vi minner oss selv på vi har valgt å stille til valg fordi vi er samfunnsengasjerte, og at vi ønsker å bidra til at Øvre Eiker videreutvikles som en robust kommune med gode tilbud til våre innbyggere?

Det å stemme for økning til egen lommebok er dessverre så langt unna «Sammen om» som du kan komme. Nå skal dette forslaget ut på høring, og da kan innbyggere si hva de mener om dette forslaget.

GOD PÅSKE!

Håvard Lind
Senterpartiet Øvre Eiker

Del:
Annonse