23. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Oddveig Pedersen Moen

Oddveig Pedersen Moen fikk forleden 4H Norge æresdiplom da fylkesstyret i Buskerud hadde digitalt møte. Selve diplomet og trolig en solid bunke blomster vil hun få så snart smitterestriksjonene lettes opp.

Oddveig fikk 4H Norges æresdiplom for lang og god innsats

- Jeg er ydmyk og veldig overrasket, og det er en stor ære å motta en slik utmerkelse. Det gir enda mere energi og håp for å engasjere barn og ungdom. Måtte verden bli bedre på alle måter så barn og ungdom igjen kan møtes fysisk under 4Hs motto lære ved å gjøre.
Annonse

Det sier Oddveig Pedersen Moen. Veldig mange av oss kjenner henne som «bakstekjerring» fra Bryggerhuset Fram Sønju på ulike messer og arrangementer hvor hun selger steinovnsbakt brød og andre godsaker.

Men Oddveig har brent for 4H i mange år og har jobbet utrettelig for å lære unge opp i de mange ferdigheter som kreves for å bli en god samfunnsborger og 4Her.

Annonse

I forslaget fra Buskerud 4H om tildeling av 4H Norges æresdiplom, heter det:

Fylkesstyret i 4H Buskerud kommer med følgende forslag for nominasjon til 4H Norge: Oddveig Pedersen Moen.

Oddveig Pedersen Moen begynte sin 4H-karriere ved at hun var med å starte opp Kongla 4H i 1987. Siden da har hun hatt en sentral rolle i klubben, ett år som B og de resterende som klubbrådgiver A, noe hun fortsatt er.

Hun har fulgt sine egne 4 barn frem til plaketten, hatt noen år uten egne som medlemmer frem til hun nå har 9 barnebarn med i klubben.

I 2014 ble gården til Oddveig, Fram-Sønju, godkjent som 4H-gård. Hun er alltid åpen og positiv til 4H Buskerud sine forslag til arrangement på gården, og stiller med både møtelokale, servering og overnatting for våre møter når vi måtte ønske.

Oddveig sammen med en delegasjon fra Tanzania som var på utveksling til Buskerud.

Både før og etter at gården ble 4H-gård har Oddveig holdt matskoler for 4H Buskerud eller vært delaktig arrangør av div. skog- og friluftslivkurs på gården:

• Matskole i 2012

• Matskole i 2013

• Inn i naturen – ut av byen i 2015

• «Farmenhelg» i 2016

• Delaktig i prosjektet «Fra frø til ferdig produkt» med skogkurs i 2017

• Delaktig i prosjektet «Aktiv i skogen» med skogkurs i 2018

• 2 Matskoler for 4H-ere i 2018

• Matskole for voksne ressurspersoner i 4H i 2018

• 2 matkurs for 4H-ere, «Naturens skattekammer» i 2020


Oddveig har også vært med som arrangør på de fleste fylkesarrangementene som Eikerklubbene har hatt ansvaret for. Av større arrangement kan vi nevne:

• Fylkesleir på Sundhaugen ved Eikeren i 1988

• Fylkesleir på Korvald i Nedre Eiker i 1995

• Plakettfest for Buskerud på Eiker i 2000

• Emnekursansvarlig Fylkesleir på Varlo i 2006

• Nattvolleyball i 2009

• Emnekursansvarlig for Storkurs i 2011

• Leirsjef og emnekursansvarlig på Fylkesleiren i Skotselv i 2016

Verv i 4H-nemda:

Eiker 4H-nemd har eksister i hvert fall 26 år, og Oddveig har sittet i nemda i hele perioden fra Kongla 4H og vært leder fra 2018.

Verv i fylket:
Oddveig ble i 2019 valgt inn i valgnemnda til 4H Buskerud, og sitter nå som leder.

Begrunnelse:
Oddveig har i over 30 år beholdt gleden og iveren i 4H. Hun er meget kunnskapsrik og inkluderende og deler gjerne sin kunnskap med andre. Oddveig er ei jordnærdame som ser potensiale i alt og alle, noe som går igjen i alt hun gjør, hvor gjenbruk og bruk av naturressurser er svært sentralt. Hos Oddveig har alle like stor verdi, hun styrer klubben ved veiledning og læring, og alle blir gitt ansvar og hjelp til å ta det ansvaret.

Del:
Annonse