17. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kommunestyret i Øvre Eiker er splittet når det kommer til honorering av egen innsats og ordførers lønn. Saken har vakt stor debatt og skal nå ut på høring.

Full politisk splittelse om politikerhonorarer i Øvre Eiker

Det er full splittelse i kommunestyret i Øvre Eiker om måten ordfører og de andre folkevalgte skal honoreres på. AP, H, FrP, KrF og MDG vil kutte i ordførerlønnen og gi mer til gruppelederne. SP, SV og V vil beholde dagens ordning. Nå skal saken ut på høring.
Annonse

Debatten går på Facebook etter at kommunestyret onsdag vedtok å endre honoreringen av dagens politikere i kommunestyret, samt å redusere ordførerens lønn til nivå med stortingsrepresentanter. I dag har ordføreren i Øvre Eiker en lønn som tilsvarer 80 prosents lønn av en statsråd, nemlig ca. 1.127.000 kroner.

Flertallet i siste kommunestyremøte ville redusere ordførerens lønn med ca. 140.000 kroner og fordele dette på gruppeførerne og andre politisk tillitsvalgte i kommunen. Men sånt blir det gjerne bråk av. Debatten går både i våre spalter og på Facebook. Saken skal nå sendes ut på høring med en svarfrist 15. april. Etter det skal administrasjonen samle alle merknader og saken sendes på nytt til kommunestyret i mai.

Annonse

Samarbeidspartnere ikke enige
Som kjent har Senterpartiet et politisk samarbeid med AP, SV og MDG. Høyre, KrF, FrP og Venstre står som regel sammen som opposisjon. Men denne gangen er det ikke mye enighet å spore i begge leire.

Det var Morten Lystad (AP) som fremmet forslaget om endringen i honorering. Forslaget ble av SP-representanten Morten Halvorsen betegnet som «umusikalsk» i en vanskelig tid for kommunen.

Brit-Tove Krekling (SP) mente forslaget rigget kommunestyret for heltidspolitikere. Hun mente saken skaper splid i kommunestyret og at det å etablere et mellomledernivå var helt unødvendig.

En rekke kommunestyrerepresentanter hadde ordet i denne saken. Blant annet Kjell E. Grønbeck som mente at honorarsatsene burde harmoniseres med Lier som er en sammenlignbar kommune i størrelse.

De viktigste endringene i forslaget
Ordfører skal heretter ha 100 prosent av en stortingsrepresentants lønn. Ikke 80 prosent av en statsråds lønn slik det er i dag. Det utgjør ca. 987.000 og er en nedgang på 140.000 i forhold til i dag.

Varaordfører skal ha en fast årlig godtgjørelse på 10 prosent av ordførers lønn pluss 1,34 promille av lønnen i møtegodtgjørelse. Dette utgjør ca. 1.322 kroner pr. møte.

Felles gruppeledere skal ha en fast årlig godtgjørelse tilsvarende 14 prosent av ordførers lønn pluss 1,34 promille av lønnen i møtegodtgjørelse.

Gruppelederne i de enkelte partiene skal ha seks prosent av ordførers lønn pluss 1,34 promille i møtegodtgjørelse.

Ledere av utvalg skal ha en fast årlig godtgjørelse på tre prosent av ordførers lønn pluss 1,34 promille i møtegodtgjørelse.

Medlem av formannskapet skal ha en fast årlig godtgjørelse på 1,58 prosent av ordførers lønn pluss 1,34 promille av lønnen.

Medlemmer av kommunestyret får kun 1,34 promille av ordførers lønn i møtegodtgjørelse. Det samme gjør møtende varamedlemmer.

Del:
Annonse