22. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Russebuss

Statens vegvesen tilbyr også i år gratis kontroll av russebiler og busser for å gjøre russetiden så sikker som mulig.

Tilbyr gratis kontroll av russebiler og russebusser

Statens vegvesen tilbyr også i år gratis kontroll av russebiler og russebusser. Kjøretøy som blir godkjent i kontrollen får oblat i vinduet. Da slipper de større tekniske kontroller langs veiene i mai.
Annonse

– Vi er opptatt av at russen skal ha en sikker russetid, også på veien. Vi vil derfor kontrollere flest mulig kjøretøy for å sikre at de er i god stand, sier senioringeniør Jannicke Sjøvold i Statens vegvesen.

Her finner du mer informasjon av russekontrollen og når og hvor det er kontroller i din del av landet.

Annonse

Hjelper underveis
Det kan være vanskelig å sette seg inn i regelverket når det gjelder ombygging av busser til russebusser.

– Det er derfor lurt å ta kontakt med oss i vegvesenet før dere setter i gang større ombyggingsprosjekter. Vi kan rettlede dere slik at ombyggingene både blir lovlige og trafikksikre, sier Sjøvold.

Respekter sjåføren
I tillegg til å sørge for at bilen eller bussen er i god stand, er det også viktig å ha en sjåfør med de rette kvalifikasjonene. Særlig på bussene er russen avhengig av innleid hjelp. Sjåføren må følge reglene for kjøre- og hviletid og passe på passasjerantallet i bussen.

– Det er viktig å være klar over at disse reglene er til for dere og andres sikkerhet, og at dere ikke krever at sjåføren bryter reglene. Det er viktig at sjåføren får pauser, ikke har med flere i bussen enn den er registrert for og at dere ikke forstyrrer sjåføren under kjøring, sier Sjøvold.

Del:
Annonse