25. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

21 nye smittetilfeller i Drammen siste døgn. Nå starter vaksineringen opp igjen etter påsken. (Illustrasjon: Shutterstock)

21 nye smittetilfeller i Drammen – tjenester rammes

21 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Smitteveien er kjent for 16 av dem, mens den foreløpig er ukjent for de fem øvrige.
Annonse

Av kommunale virksomheter er Nattjenesten berørt ved at en ansatt har fått påvist smitte. Både brukere og ansatte settes i karantene.

– Smittetallet som rapporteres i dag, er det nest laveste som er registrert i løpet av ett døgn, siden smitten steg kraftig for nøyaktig fire uker siden. I løpet av noen dager ser vi om smittetrykket reelt sett er på vei nedover, eller om det stiger igjen som følge av påskeferien, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Annonse

I påskeuka var antallet gjennomførte tester ved teststasjonen på Sundland og den mobile teststasjonen omtrent halvert sammenlignet med den siste uka får påsken. Ut fra antallet tester som er gjennomført, er det et relativt høyt antall som har fått påvist koronasmitte.

Dette bekrefter at det er en god del smitte ute i samfunnet fortsatt, og når det er færre som tester seg, øker også risikoen for at en del smittetilfeller ikke fanges opp. Det knytter seg derfor en nokså stor usikkerhet til om de siste dagenes smittetall gir et reelt bilde av det nåværende smittetrykket. De kommende dagene vil vise om smitten faktisk er på vei ned eller om smittetallene har vært lave som følge av at færre tester seg.

Ingen store lettelser
– Men signalene fra nasjonale helsemyndigheter er at smittesituasjonen fortsatt er såpass krevende at det neppe er rom for de store lettelsene. Vi må nok være forberedt på mange og inngripende smitteverntiltak også den kommende tiden, samtidig som vi selvfølgelig håper at også vaksinering og varmere vær bidrar til å redusere smittespredningen og risikoen for alvorlig sykdom, slik at samfunnet kan åpnes igjen etter hvert, sier Johannessen.

Blant de videregående skolene har Drammen videregående hatt en stor smitteutfordring. Dette er en stor skole som samler elever fra hele kommunen, og i mars har rundt 2,5 prosent av elevene vært smittet. Aldersgruppen som går på videregående skole, har vært sentral i smittebølgen i denne perioden, og i uke 13 er det fortsatt denne aldersgruppen som dominerer oversikten over nye smittetilfeller.

For å stoppe den pågående smittespredningen i kommunen, vurderes det nødvendig å stoppe denne møteplassen. Erfaringene fra flere tidligere ferieperioder er at det kommer en smitteøkning i denne aldersgruppen de første to ukene etterpå.

– Det er behov for å kontrollere smittespredningen, og da må vi gjøre det som er mulig for å unngå en større spredning av smitten på Drammen videregående skole, sier Johannessen.

Ny vaksinerunde
I dag gjenopptas vaksineringen i Drammen kommune, og det er rundt 4.300 vaksinedoser som skal settes denne uka. Etter vaksineringen i forrige uke oppdaget kommunen at rundt ti personer som ennå ikke er i prioriterte grupper for vaksinering, hadde bestilt time til vaksinering og fått vaksinen. For å unngå at dette skjer igjen er det besluttet å gjøre endringer i hvem som kan bestille tid til vaksinering.

Ettersom kommunen har oppdaget tekniske smutthull og at funksjonen som var ment for innbyggere som trenger hjelp med timebestilling, ble misbrukt eller misforstått, er innstillinger i systemet for bestilling av tid til vaksinering endret. Dette betyr at SMSen du mottar om timebestilling, heretter er personlig og kan kun brukes av den som mottar den. Funksjonen hvor du kunne bestille vaksinasjonstid på vegne av en pårørende er fjernet.

Alle som har registrert at de ønsker koronavaksine, er blitt bedt om å oppgi et telefonnummer hvor det kommer informasjon om bestilling av tid til vaksinasjon. Dersom du har registrert ditt eget telefonnummer, får du din personlige lenke sendt dit, og du kan bestille tid til deg selv for vaksinering. Dersom du har registrert telefonnummeret til en pårørende eller annen bekjent, vil vedkommende motta en SMS med dine initialer. Du eller dere må da ringe vaksinetelefonen (32 04 44 44) for å bestille time.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3.617 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Del:
Annonse