2. mars 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

På mange områder er det veldig viktig å bruke faglærte håndverkere, selv om det kan koste litt mer.

Derfor bør du bruke faglærte håndverkere når du skal pusse opp

Oppussingssesongen er full gang. Ser du for deg å spare penger på å gjøre oppussing av bad og elektriske installasjoner selv? Det kan fort koste deg dyrt.
Annonse

Nordmenn bruker mye tid og penger på bolig, og vi pusser opp for over svimlende 80 milliarder kroner hvert år. En undersøkelse gjennomført av Respons analyse på vegne av Fremtind viser at over 4 av 10 planlegger å pusse opp de neste årene.

– På mange områder er det veldig viktig å bruke faglærte håndverkere, selv om det kan koste litt mer. Det kan være dyrt å prøve å spare penger på å gjøre ting selv, om du senere skulle få en vannskade eller brannskade, sier skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB.

Annonse

Arbeidet må være utført av godkjent håndverker
Forsikringsselskapene krever at både elektriske installasjoner og VVS-arbeid utføres av godkjent håndverker for at du skal kunne ha rett på full erstatning ved eventuelle skader. Dette er også lovregulert, med egen forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

– Vi registrerer ikke mange saker hvor arbeid på baderom ikke er utført i tråd med forskriftene. Det tyder på at mange er flinke til å bruke godkjente håndverkere. Men ser vi på saker som går på utette våtrom isolert sett, så avkorter vi forsikringsoppgjøret i relativt mange saker. I 2019 reduserte vi erstatningen i 20 prosent av disse skadesakene, påpeker Nielsen.

Over 4 av 10 nordmenn planlegger å pusse opp i årene som kommer.

Avkortning betyr rett og slett en reduksjon i erstatningen om skade oppstår. Det kan være flere årsaker til dette, som at kunden har gjort noe eller unnlatt å gjøre noe, som har ført til en skade eller at en skade har blitt større. I forsikringspapirene finner kundene flere såkalte sikkerhetsforskrifter som beskriver dette.

– Brudd på forskriftene kan for eksempel være at kunden har gjennomført arbeidet selv, uten å være faglært, eller har engasjert noen uten nødvendige kvalifikasjoner, forteller skadeforebygger Therese Nielsen og legger til:

– Gamle og slitte rør er den hyppigste årsaken til at det oppstår vannskader i norske hjem, men utette våtrom er også en gjenganger. I løpet av de siste tre årene har vi registrert over 2.000 vannskader som følge av utette våtrom blant våre kunder. Dette gir en estimert erstatningssum på over 60 millioner kroner.

Betydning for boligens verdi
Dersom det er utført arbeid på våtrom som ikke kan dokumenteres, øker det ikke bare risikoen for skader i ettertid. Det vil også kunne gå ut over boligens verdi og ha betydning hvis du skal selge boligen. Er du selv på boligjakt er det smart å sjekke opp om bad eller våtrom er pusset opp, og at dette er gjort riktig.

– Sjekk i egenerklæringen om arbeidet er utført av en godkjent håndverker og i samsvar med forskriftene. Dette er viktig for at eventuelle følgeskader skal kunne dekkes av forsikringen dersom skaden allerede har skjedd, sier Nielsen.

– Dette er også viktig for garantien og en eventuell reklamasjon mot håndverker. Vi har dessverre hatt tilfeller hvor kjøper ikke har klart å fremskaffe nødvendig dokumentasjon. Dette har ført til at vi har avslått skaden på baderom eller våtrom, avslutter Nielsen.

10 råd for smartere oppussing
Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) lanserte før påske 10 råd for smartere oppussing.

– Vi er opptatt av å heve nordmenn kunnskap om oppussing og hvilke grep de bør ta når de skal pusse opp. Den gjennomsnittlige eneboligen i Norge er fra sent 70-tall og bygget etter andre kvalitetskrav enn det vi har i dag. Det betyr at mange norske boliger er klare for å bli oppgradert, sier senioringeniør Ingunn Marton i DiBK.

Direktoratet er ansvarlig for byggteknisk forskrift (TEK17). Vanligvis kommer direktoratet med krav til hvordan boliger og byggverk skal settes opp, men oppussingsrådene er anbefalinger.

Skadeforebygger Therese Nielsen.
Del:
Annonse