12. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Smitten går ned i Drammen og siste døgn var det registrert 20 tilfeller. I Øvre Eiker var det to tilfeller.

20 nye smittetilfeller siste døgn i Drammen – to i Øvre Eiker

20 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. I Øvre Eiker er det to nye tilfeller.
Annonse

Det er kjent smittevei for 18 av de som nå har fått påvist smitte i Drammen, mens smitteveien er uavklart for de to siste.

Ved Fjellhagen barnehage er det påvist smitte, og nærkontakter settes i karantene. Ingen av smittetilfellene som rapporteres i dag, berører noen av kommunens skoler eller helseinstitusjoner.

Annonse

– Vi må fortsatt avvente litt før vi konkluderer om hvordan påsken har påvirket smitteutviklingen i Drammen kommune. Men det er veldig positivt at vi har en god del færre tilfeller enn de to foregående dagene, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

– Dagens smittetall er det nest laveste som er rapportert siden vi så den kraftige smitteøkningen for nøyaktig én måned siden. Det er også lavere enn det som ble rapportert gjennom påskedagene. Så hvis vi ser like lave tall, eller gjerne enda lavere tall, de nærmeste dagene, kan vi nærme oss en konklusjon om at smittetrenden er synkende i Drammen kommune, sier Johannessen.

Det er nødvendig med gode smitteverntiltak i nokså lang tid fremover. Ett av tiltakene som har vært innført, er rødt tiltaksnivå for smittevern i barnehager og skoler. Tidligere i uka ble rødt tiltaksnivå forlenget for barne- og ungdomsskolene med én uke. Nå er det klart at dette forlenges i ytterligere én uke, og rødt tiltaksnivå på barne- og ungdomsskolene i Drammen kommune gjelder nå fram til og med fredag 23. april. Det samme er besluttet for barnehagene i kommunen. Også for disse blir det rødt tiltaksnivå de to kommende ukene.

Når det gjelder de videregående skolene, så er de på rødt tiltaksnivå ut neste uke. Det er planlagt et vurderingsmøte i midten av neste uke, og etter det blir det avgjort hvilket tiltaksnivå som skal gjelde ved de videregående skolene fremover.

Ring fastlegen
Kommunens fastleger har gjort en stor innsats med å finne fram til hvem som skal prioriteres for vaksinering på grunnlag av sykdom. Listene med navn som fastlegene har hentet ut fra sine journalsystemer, er oversendt kommunen. Personene som er oppgitt i disse listene, vil motta en SMS med invitasjon til å bestille time til vaksinasjon så snart det er vaksiner tilgjengelige for den gruppen de er prioritert i.

Dersom du er usikker på om fastlegen din kjenner til at du er i en risikogruppe og du ikke blir kalt inn til vaksinasjon når det åpnes for vaksinasjon av den risikogruppen du er i, kan du kontakte fastlegen din.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3.708 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

To nye smittetilfeller i Øvre Eiker
Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet to nye smittetilfeller med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet.

De to smittede er nærkontakter av tidligere kjente smittetilfeller og er allerede i karantene. Det er ikke registrert noen nye nærkontakter.

Kommuneoverlegen vurderer smittesituasjonen som oversiktlig.

Det er med dette registrert totalt 327 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 122 er smittet i 2021.

Del:
Annonse