24. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Bare seks nye smittetilfeller i Drammen siste døgn og to i Øvre Eiker. Men smittevernoverlege Einar Sagberg tror det er forsinkelser i prøvesvarene som er årsaken til de lave tallene.

Rekordlav: Seks nye smittetilfeller i Drammen – to i Øvre Eiker

Seks personer bosatt i Drammen kommune har det siste døgnet fått påvist koronasmitte. Det er langt færre enn på mange uker, men det kan skyldes forsinkede prøvesvar. I Øvre Eiker er det kun to smittede det siste døgnet.
Annonse

Smitteveien er kjent for fem av personene i Drammen, mens smitteveien foreløpig er ukjent for den ene.

Med bare seks registrert smittede, advarer smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune mot å trekke konklusjoner om at bølgen nå er slått helt tilbake. Grunnen er at tallet på smittede mest sannsynlig er kunstig lavt.

Annonse

– Vi rapporterer et veldig lavt tall, men noe av grunnen er trolig at det er blitt noen forsinkelser i prøvesvar i går. Dette betyr at vi nok får et høyrer tall igjen mandag, forteller Sagberg.

Forlenget tiltak
Lørdag ble det også kjent at tiltakene i 5A i covid-19-forskriften blir videreført for de kommunene i Viken med høyest smittetrykk. Drammen kommune er blant disse 20 kommunene som regjeringen har bestemt at 5A i forskriften skal gjelde for til og med 25. april, sammen med blant andre nabokommunene Lier og Asker.

– Med seks registrert smittet siste døgn og en positiv utvikling den siste tiden med noe nedgang i smitte, kan noen kanskje synes at det er rart med fortsatt så strenge tiltak for kommunen. Men dersom vi ser på antallet smittede de siste to ukene, er bildet et annet. Det er registrert i alt 351 smittede de sist fjorten dagene, og det er fortsatt et høyt smittetall, sier Sagberg.

De strenge tiltakene videreføres i to uker til, men det kan komme lettelser allerede før 25. april. Det kan komme endringer i hvilke tiltak 5A i covid-19-forskriften omfatter. Regjeringen har gitt Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i oppdrag å vurdere noen midlertidige justeringer av tiltaksnivå 5A som kan tre i kraft allerede neste uke.

Demonstrasjon
I forbindelse med en demonstrasjon på Strømsø torg lørdag 10. april ble det en relativt stor ansamling av mennesker. Det ble observert mange brudd på avstandsreglene.

Kommunen har i dag ingen råd som sier at de som har deltatt i demonstrasjon- og motdemonstrasjon bør gå i karantene. Derfor ber smittevernoverlege Sagberg dem som har deltatt om å være ekstra oppmerksomme på symptomer.

– De som var til stede under demonstrasjonen må være særlig oppmerksomme på symptomer i 10 dager fremover, og teste seg med en gang dersom de får symptomer. De som vet at de har vært tett oppi mennesker de ikke kjenner i forbindelse med arrangementet, bør uansett ta en test når det er gått sju dager selv om de ikke har noen symptomer, sier Sagberg.

Smittevernoverlegen ber dem som har deltatt i folkeansamlingen om å vente noen dager med å teste seg fordi det kan gå noen dager fra man blir smittet til testen gir utslag for virus. De som har symptomer på koronasmitte bør selvsagt ikke vente med å teste seg.

To nye smittetilfeller i Øvre Eiker
Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet to nye smittetilfeller med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet.

En er nærkontakt til ett annet tilfelle og var allerede i karantene. Det andre tilfellet ble bekreftet i forbindelse med innreise.

Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig.

Det er med dette registrert totalt 332 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 127 er smittet i 2021.

Del:
Annonse