24. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det generelle bålforbudet er laget for å forhindre store branner i en periode av året der faren for gress- og skogbranner er stor. (Alle foto: Norsk brannvernforening)

Fra i morgen skal du ikke tenne opp bål i skog og mark

Torsdag 15. april trer det generelle bålforbudet i kraft. Forbudet gjelder til 15. september. I denne perioden er det normalt ikke tillatt å tenne bål, engangsgriller bålpanner og åpen ild i skog og utmark uten tillatelse fra kommunen. Men hvert år brytes dette forbudet.
Annonse

– Der det åpenbart ikke medfører en brannrisiko er det likevel tillatt å gjøre opp ild. Med dette menes for eksempel der det fortsatt ligger snø på bakken eller at det har vært mye nedbør over lang tid. Ved usikkerhet bør du ta kontakt med lokalt brannvesen, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Vær varsom
Han minner om at gnister kan fly langt, og at selv om det er vått og fuktig der du er, kan det være svært tørt like i nærheten. Søtorp maner til aktsomhet og viser til at mange gress- og skogbranner har startet som følge av et kaffebål som ikke var forsvarlig slukket eller gjenglemte engangsgriller.

Annonse

– Ta heller med varm mat på termos, enn å risikere å starte brann ute i naturen. Det er særlig viktig å ikke belaste brannvesenet unødig ettersom vi fortsatt befinner oss i en koronapandemi. Brudd på regelverket kan dessuten straffes med bøter, poengterer Søtorp.

Benytt godkjente bålplasser
Den som tenner bål, er selv ansvarlig for å slokke det helt og rydde opp etter seg. Mange kommuner tilrettelegger for bålbrenning ved å etablere godkjente bålplasser. Disse er det normalt tillatt å bruke hele året. Søtorp anbefaler bruk av disse der de finnes.

Rolf Søtorp, administrerende direktør i Norsk brannvernforening minner om det generelle bålforbudet som trer i kraft torsdag 15. april.

Klimaendringer har medført at skogbrannsesongen kan strekke seg langt utover perioden for det generelle bålforbudet. Derfor kan norske kommuner innføre bålforbud når som helst i løpet av året dersom brannfaren er spesielt stor. Dette er hjemlet i § 3 i Forskrift om brannforebygging som ble utvidet med virkning fra 11 juni i fjor.

Mange kommuner tilrettelegger for bålbrenning ved å etablere godkjente bålplasser. Disse er det normalt tillatt å bruke hele året.

Del:
Annonse