23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Styreleder i KS, Bjørn Arild Gram. (Foto: KS)

Koronakommisjonens rapport: – Bekrefter vårt inntrykk

Regjeringen har ikke informert og involvert kommunene godt nok, og burde lagt bedre til rette for at kommunene skulle klare å innfri de mange kravene som ble stilt. – Koronakommisjonens rapport bekrefter det KS har sagt, sier styreleder Gram.
Annonse

– Vi kjenner oss godt igjen i innholdet i rapporten. Kommunene har tatt ansvar for mange nødvendige oppgaver som følge av pandemien, i tillegg til ordinær drift. Informasjonen fra sentrale myndigheter har til tider har vært massiv og uoversiktlig med korte tidsfrister for iverksettelse, i tillegg til at den ofte kom for sent, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Se koronakommisjonens rapport og hovedfunn

Annonse

Kommisjonen peker også på mangelen på smittevernutstyr i kommunehelsetjenesten i starten av pandemien, der Helse- og omsorgsdepartementet tok for lite hensyn til kommunene i fordelingen. Dette var et problem som KS gjentok over lengre tid.

– Til tross for flere utfordringer underveis er likevel vårt hovedinntrykk at kommunene i stor grad har klart å opprettholde tjenester med vanlig kvalitet innen viktige områder som barnehage, skole og andre velferdstiltak siden mai 2020, sier Gram.

Dette kommer frem i KS sin egen studie av kommunenes koronahåndtering, der alle kommuner i Norge har vært involvert.

To rapporter er så langt publisert.

– Samtidig vil rapporten også være viktig for læring i kommunesektoren, sier Gram.

– Kommisjonen peker også i all hovedsak på at håndteringen har vært god, både nasjonalt og lokalt. Det tar vi med oss. Samarbeidet mellom KS og regjeringen og nasjonale myndigheter har blitt styrket det siste året. Det er positivt, for vi står fortsatt midt i håndteringen av korona-pandemien, og det vil vi nok måtte gjøre en god stund ennå, sier Gram.

Del:
Annonse