17. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Lasse Haugen – leder i Øvre Eiker Arbeiderparti – deltar sammen med 11 andre på Aps landsmøte denne uken. Partilaget har spilt inn mange saker til årets landsmøte, som går heldigitalt.

APs landsmøte: Vi skal styrke psykisk helsevern i Norge

Lasse Haugen fra Øvre Eiker deltar denne uka på landsmøte til Arbeiderpartiet. En viktig hjertesak for Haugen og en klar prioritering i Arbeiderpartiets forslag til partiprogram er satsningen på psykisk helsevern.
Annonse

– 1 av 3 sier at koronasituasjonen er psykisk belastende, og flere sliter med ensomhet og psykiske plager. Sykehus opplever økt pågang av barn og unge som sliter psykisk. Hjelpetelefonene oversvømmes av innkomne samtaler fra mennesker i dyp krise, sier han.

FHIs undersøkelse fra november og desember viser at flere sliter med ensomhet og psykiske plager. Unge og aleneboende sliter mest. 245 norske psykologspesialister og psykologer var nylig ute med en bekymringsmelding om særlig barn og unges psykiske helse.

Annonse

– I forbindelse med sist krisepakke på stortinget ønsket Arbeiderpartiet å bevilge 230 mill. kroner årlig til lavterskel psykisk helsetilbud i kommunene, men regjeringen var ikke enige i forslaget. Det er utrolig synd. Lavterskeltilbud på psykisk helse er noe vi jobber mye med i Øvre Eiker og mer penger til dette hadde utgjort en forskjell for barn og unge, sier Lasse Haugen.

– I partiprogrammet Arbeiderpartiet skal vedta denne uken foreslår vi flere tiltak for å styrke arbeidet med psykisk helse, sier Lasse og mener at de to mest kraftfulle forslagene er:

1. Ingen skal behøve en diagnose for å få hjelp til psykiske plager.

Dagens diagnose-samfunn kan i verstefall gjøre folk sykere. Derfor må vi satse langt mer på lavterskeltilbud tilgjengelig for alle der de bor. Det vil vi gjøre gjennom å ansette flere i skolehelsetjenesten og etablere tilbudet «Rask psykisk helsehjelp» i alle kommuner.

2. Ingen barn avvises uten vurdering av spesialist.

Vi trenger også gjennom gang av praksis: For mange barn og unge avvises i BUP, derfor vil vi at alle som henvises skal vurderes av spesialist og skal kalles inn til samtale.

– Jeg er stolt av at Arbeiderpartiet tar denne saken på alvor. Forebygging og lavterskel er kostbart og kan ikke telles på samme måte som diagnoser og døgnplasser, men det er helt avgjørende for at folk ikke skal utvikle større psykiske lidelser. Kostnaden av at folk ikke får hjelp til å takle psykisk uhelse kan være enorme for den enkelte og for samfunnet, sier han.

Ifølge Lasse Haugen får vi stadig høre at hjelpeapparatet er sprengt i kommunene, hjelpetelefonene og fagfolkene i helsetjenestene. Vi vet at det er mange som sliter, men ikke når fram til den hjelpen de trenger. Mange vil bære med seg det de har opplevd dette året lenge. Hvis ikke hjelpeapparatet er der til å ta imot og hjelpe, vil vi risikere at mange utvikler psykisk uhelse for mange år framover, sier han.

Fakta:
Om Rask psykisk helsehjelp: Et lavterskeltilbud for voksne over 18 år med ulike typer angst og milde og moderate problemer med depresjon – eventuelt med søvnproblemer og begynnende rusmiddelproblemer i tillegg. Tjenesten er gratis og gir direkte hjelp uten henvisning fra lege. Målet er at du skal få tilbud om hjelp innen én til to uker slik at problemene ikke setter seg. Tjenesten er etablert eller under etablering i 45 kommuner og bydeler.

Del:
Annonse