20. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kommuneoverlege i Øvre Eiker, Anne Aune har i kveld presisert at medlemmer i lag og foreninger fra Drammen ikke kan delta på innendørs trening og arrangementer i Øvre Eiker. Utendørs kan de trene, men da i egne grupper.

Drammensere får ikke lov å trene sammen med eikværinger

Idrettslag og andre lag og foreninger i Øvre Eiker som har medlemmer også fra Drammen, kan ikke la disse trene eller være sammen. Det slår kommuneoverlege Anne Aune fast i en melding som er sendt til alle lag og foreninger i kommunen nå i kveld.
Annonse

Kommuneoverlege Anne Aune, har konferert Helsedirektoratets justelefon om saken, og de er enig i at dette er normal forståelse av forskriften, gitt formål å redusere smitteoverføring.

Det betyr at medlemmer i lag og foreninger bosatt i Drammen ikke kan trene eller være sammen med eikværinger i organiserte aktiviteter. Alternativt må de trene i egne grupper.

Annonse

Øvre Eiker har siden 12. april hatt tiltaksnivå tilsvarende kapittel 5B i covid-19 forskriften. Dette har gjort at idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år er tillatt både utendørs og innendørs.

Mange idrettslag og andre foreninger har medlemmer og deltagere fra andre kommuner enn Øvre Eiker, spesielt fra Drammen. På grunn av høyt smittetrykk har Drammen kommune fortsatt de strengeste reglene, og her er innendørs aktivitet for barn og unge forbudt. Dette forbudet gjelder nå i første omgang til og med 25. april, og deretter skal det revurderes.

Den nasjonale anbefalingen sier også at vi som innbygger skal forholde seg til den strengeste regelen – enten i den kommunen vi bor eller den vi besøker. Hensikten med dette er å forhindre at det sprer seg smitte fra et område med høy forekomst til en kommune med lavere forekomst.

– Så lenge Drammen har et strengere tiltaksnivå og regelverk enn Øvre Eiker gir vi følgende sterke anbefaling vedrørende organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge, sier Anne Aune.

• Medlemmer og deltagere fra Drammen kan ikke delta på innendørs treninger eller aktiviteter.

• Ved utendørs trening må lagene eventuelt dele opp gruppene og det gjelder da for deltagere fra Drammen at organisert idrettsaktivitet og fritidsaktivitet for barn og unge under 20 år. Aktiviteter som gjennomføres utendørs er greit så lenge dette skjer i grupper på inntil 10 personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune.

Del:
Annonse