22. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Her ved Steinberg skole er elever og lærere satt i karantene ett nye smitteutbrudd. Totalt fire skoler er berørt. (Foto: Drammen kommune)

Fire skoler i Drammen rammet med 19 nye smittetilfeller

19 personer som er bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. I Øvre Eiker er det nok en dag med null smittetilfeller. I Drammen rammes nå flere skoler.
Annonse

I Drammen er det kjent smittevei hos 11 av de smittede, hos seks personer er smitteveien ukjent, og hos to personer pågår smittesporingen enda.

Det er påvist smitte ved Åssiden barneskole, Steinberg skole, Gulskogen skole og Danvik folkehøyskole, hvor det blir karantene for elever og ansatte. Det er ikke påvist smitte i løpet av det siste døgnet som berører barnehager eller helseinstitusjoner.

Annonse

– Det er mange av dagens rapporterte tilfeller som berører skolene i vår kommune. Vi ser at antallet elever og ansatte som blir berørt av dette er mye lavere enn det ville vært tidligere, fordi klassestørrelsene er mindre nå som det er rødt tiltaksnivå på skolene, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

– Rødt tiltaksnivå på skolene reduserer hvor mange andre vi møter i løpet av en skoledag. I tillegg er det økte avstandskrav som skal redusere smitterisikoen, men praktiseringen av dette er forskjellig på de ulike alderstrinn, utdyper kommuneoverlegen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 303 nye smittetilfeller. Dette er fire lavere enn gårsdagens rapporterte tall. Gjennomsnittlig antall per dag i denne perioden er dermed litt over 21 tilfeller per dag.

For høyt nivå
– Vi har fortsatt et altfor høyt smittenivå i Drammen. Vi har de strengeste smittevernreglene i landet, og likevel er det vedvarende høye smittetall. Vi ser også en tendens til en økende andel med ukjent smittevei, som betyr at det er smittede personer i samfunnet som ikke har fått testet seg. Det er svært viktig at alle med tegn på luftveissykdom tester seg. De aller fleste får heldigvis mild sykdom, men det gjelder ikke nødvendigvis den neste som blir smittet, sier Johannessen.

– Bare slik kan vi få stoppet smittekjedene, bare slik kan vi hindre flere alvorlige sykdomsforløp, og bare slik kan vi gå mot en åpning av samfunnet vårt igjen, avslutter Johannessen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3.845 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Ingen nye smittetilfeller i Øvre Eiker
Kommuneoverlegen melder om at det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet.

Det er med dette registrert totalt 339 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 134 er smittet i 2021.

Del:
Annonse