22. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Opplysninger om helsen din kan brukes i forskningsøyemed, men det krever at du har gitt ditt samtykke. Stadig flere av oss tror sikkerheten rundt slike opplysninger er gode. (Illustrasjon)

Tilliten øker, men ikke alle er trygge på helsedata-sikkerhet

Andelen som føler seg trygg på at egne helsedata som er samlet inn via apper, smartkokker, telefoner eller andre digitale enheter ikke kommer på avveie har nær doblet seg fra 2020. Andelen er økt fra 22 prosent trygge i 2020 til 41 prosent trygge i 2021.
Annonse

Det viser en ny måling fra Kantar. Andelen som føler seg utrygg har gått ned fra 66 prosent til 45 prosent. Befolkningen kan derfor sies å være delt på midten når det gjelder hvor trygg vi er på at helsedata som er samlet inn via apper, smartkokker, telefoner eller andre digitale enheter ikke kommer på avveie, skriver Forskningsrådet i en pressemeleing.

63 prosent av den norske befolkingen ser det som viktig at den enkelte innbygger bidrar med sine helsedata til helseforskning. Andelen er særlig høy blant personer med høy utdanning og blant de som nylig har vært i kontakt med helsevesenet og som hadde god erfaring med kontakten de hadde.

Annonse

– Folk må føle seg trygge på at helsedata ikke blir misbrukt. Men det er viktig at vi er villige til å dele helsedata med offentlige helseaktører. Uten data – ingen forskning. Uten forskning får vi ingen nye behandlinger og ingen og fremskritt i form av trygge og effektive medisiner og vaksiner, sier Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør for næringsutvikling og nyskaping i Forskningsrådet.

Stadig flere vet hvem som eier helsedata
44 prosent vet at pasienten eier sine helsedata som er samlet inn av fastlege eller sykehus. Om lag 1/3 tror det er offentlige helseaktører som eier helsedata.

74 prosent føler seg trygge på at deres helsedata som er samlet inn av offentlige helseaktører ikke kommer på avveie. Det er en signifikant økning fra 2020 (69 prosent).

Folks holdninger er endret fra samme tid i fjor, da to av tre (66 prosent) følte seg utrygge, og bare 22 prosent sa at de føler seg trygge. Selv om mange fortsatt er urolige er det vesentlig færre nå enn tidligere som bekymrer seg. Dette kan ha sammenheng med økende fokus og bedre praktisering av datasikkerhet og personvern (GDPR).

– Jeg tror koronapandemien har gjort at mange ser verdien i helsedata og betydningen data og at vi alle bidrar til at offentlige helsevesenet har best mulig innsikt og verktøy i sitt arbeid. Vi trenger data fra hele befolkningen, fra kvinner og menn, unge og gamle, friske og syke, og med ulike etnisk bakgrunn. God tilgang og sikker bruk til helsedata er en forutsetning for å trygge folks helse, sier Fahlvik.

Del:
Annonse