24. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Frivilligheten bygger opp en ny nasjonal oversikt over fritidsaktiviteter for barn og unge. (Foto: Birgitte Heneide/ Frivillighet Norge)

Ungfritid.no med organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge

Nå lanserer frivilligheten gjennom Frivillighet Norge en felles nettside for rekruttering til fritidsaktiviteter i hele landet. Her kan barn og unge fremover bli inspirert av mulighetene og finne en aktivitet som passer for akkurat dem.
Annonse

Frivilligheten er den største tilbyderen av organiserte fritidsaktiviteter og bidrar til å skape sosiale nettverk, fellesskap og gir arenaer for mestring.

Mange organisasjoner har mistet deltakere og medlemmer gjennom koronapandemien. Etter et år med pandemi og nedstengning vet vi at flere barn og unge vil ha ekstra glede av å komme i gang med en fritidsaktivitet sammen med andre.

Annonse

De fleste steder i landet kan fritidsaktiviteter for barn og unge nå gjennomføres, og det er behov for å både få i gang eksisterende medlemmer og deltakere i aktivitetene samt rekruttere inn nye deltakere i sommer, frem mot høsten og skolestart 2021, melder organisasjonen Frivillighet Norge.

Helsedirektoratet er med og synligjør prosjektet som drives av Frivillighet Norge – samarbeidsforumet for de frivillige organisasjonene i Norge. Prosjektet er også finansiert med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, Stiftelsen DAM og Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Ungfritid.no er ikke-kommersiell og er gratis å bruke, både for organisasjonene som skal registrere sine tilbud, og for barn og unge som skal finne dem.

– Helsedirektoratet vil gjerne bidra til å løfte fram Ungfritid.no. Jeg håper at Ungfritid.no kan bidra til økt aktivitet for barn og unge slik at frivilligheten igjen kan tilby det den er så god på; meningsfulle aktiviteter og sosiale felleskap, sier Helsedirektør Bjørn Guldvog.

Både Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner og Frivillighet Norge, som representerer de frivillige organisasjonene i Norge, er enige om at nå er det viktig at barn og unges deltakelse prioriteres.

Synkende medlemstall
– I en ny undersøkelse har vi kartlagt hvordan pandemien har gått utover medlemsorganisasjonene våre. Korona har ført til et nedslående medlemsfall i den unge frivilligheten – foreløpig har over 20.000 betalende medlemmer forsvunnet, sier Isa Maline Isene, styreleder i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU).

– Pandemien skaper så store utfordringer at vi må jobbe sammen for at vi alle, og særlig barn og unge, kommer best mulig igjennom dette, sier Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge.

Slotterøy Johnsen sier at mange organisasjoner har hatt et tøft år med frafall fra både deltakere, medlemmer og ledere. Samtidig er det mange barn og unge, og foreldre som opplever at det er vanskelig å få oversikt over hvilke fritidsaktiviteter som finnes i nærmiljøet.

– Når landet gradvis skal gjenåpnes trenger barn og unge å komme i gang igjen i aktiviteter. Jeg håper lag og foreninger med fritidsaktiviteter for barn og unge blir med på å samle og synligjøre mulighetene de representerer, gjennom Ungfritid, slik at flere barn og unge finner frem og kommer i gang med fritidsaktiviteter, avslutter Slotterøy Johnsen.

Del:
Annonse