16. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Fra mandag kan Drammenserne igjen handle i butikkene som vanlig, men alkoholskjenking er fortsatt ikke mulig. Da må de ta turen til Øvre Eiker hvor det nå blir lovlig under visse forutsetninger. (Illustrasjon)

17 nye smittetilfeller i Drammen – ett i Øvre Eiker

17 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Elever og lærere ved Veiavangen Ungdomsskole settes i karantene. I Øvre Eiker er det nok en dag med kun ett tilfelle.
Annonse

Det er kjent smittevei for elleve av de smittede i Drammen, mens smitteveien er ukjent for de siste seks. For noen av disse er ikke smittesporingen avsluttet ennå.

Ved Fjell skole og Veiavangen ungdomsskole er det påvist smittetilfeller som får konsekvenser for både elever og lærere som settes i karantene. Ingen av kommunens øvrige skoler er berørt av dagens smittetilfeller. Det er heller ikke noen av barnehagene eller helseinstitusjonene.

Annonse

– Dagens smittetall på 17 ligger litt over det som er gjennomsnittet for de siste 14 dagene. Vi har et gjennomsnitt de siste to ukene på litt under 15 tilfeller pr. dag. Så vi ligger nokså stabilt på et for høyt nivå. Vi skulle i første omgang gjerne ha kommet oss under ti tilfeller om dagen, slik vi har hatt noen ganger den siste uka, sier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 206 nye smittetilfeller.

– 206 nye smittetilfeller de siste to ukene viser at vi fortsatt har mye smitte i samfunnet og fortsatt en stor jobb foran oss for å stanse smittespredningen, sier Johannessen.

Lette i tiltakene
Drammen kommune har siden midten av mars vært omfattet av de strengeste koronarestriksjonene i covid-19-forskriften. De regionale tiltakene har i praksis stengt ned samfunnet for å begrense smittespredningen. Disse tiltakene varer fram til og med søndag 25. april, men i går varslet regjeringen at de letter på koronatiltakene som følge av smitteutviklingen. For Drammens del betyr det at kommunen fra mandag 26. april ikke lenger omfattes av de strengeste restriksjonene, men flyttes ned på det nest strengeste tiltaksnivået.

Tiltakene på dette nivået er de samme som ligger i den lokale forskriften som formannskapet i Drammen kommune vedtok like før regjeringen innførte de strengeste tiltakene for alle kommunene i Viken. Nasjonale myndigheter har imidlertid oppfordret blant annet Drammen kommune til å innføre strengere tiltak lokalt enn det som er forskriftsfestet på tiltaksnivå 5B i covid-19-forskriften.

Kan åpne opp
Når koronarestriksjonene lettes, kan serveringssteder igjen åpne dørene for gjester, men det er fortsatt skjenkestopp. I tillegg kan butikker, kjøpesentre og varehus som har vært stengt de siste ukene, åpne dørene igjen.

Det blir også lettelser i begrensningene som har vært lagt på idretts- og fritidsaktiviteter. Barn og unge kan gjenoppta ordinære idretts- og fritidsaktiviteter også innendørs. For personer over 20 år er det fortsatt ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs. Det er heller ikke tillatt å organisere øvelser, trening og prøver innendørs for kor, korps og personer for personer over 20 år.

Utendørs aktivitet for voksne reguleres fortsatt av nasjonale bestemmelser. Påbudet om hjemmekontor berøres ikke av lettelsene som gjøres, så dette påbudet gjelder videre.

Nytt møte på tirsdag
Formannskapet i Drammen kommune møtes førstkommende tirsdag. Der vil det bli gjort en vurdering av smittesituasjonen i kommunen og tatt en beslutning om det er behov for ytterligere lokale tiltak, utover det som ligger i den regionale forskriften fra regjeringen.

Nasjonale helsemyndigheter har oppfordret Drammen, Lier, Asker og Bærum om å samkjøre seg rundt en vurdering av tiltak i dette området, og dette til i så fall være tiltak som kommer i tillegg til de regionale tiltakene som gjelder for mange kommuner i Viken fylke.

Dette har myndighetene gjort fordi en reversering av for mange tiltak samtidig kan ha en uønsket effekt på smittespredningen, avhengig av hvordan det lokale smittetrykket er for tiden. Det kan derfor ikke utelukkes at noen av begrensningene som blir opphevet av regjeringen, likevel kan bli videreført i disse fire kommunene. Dette er det politikerne i de fire kommunene som tar stilling til.

Lettelsene i koronarestriksjonene gjøres fra midnatt søndag kveld. De nye tiltakene gjelder i utgangspunktet i to uker, altså til og med søndag 9. mai, men regjeringen har varslet at de vil gjøre en vurdering av tiltaksnivået i løpet av den første uka.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3.914 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Ett nytt smittetilfelle i Øvre Eiker
Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet ett nytt smittetilfelle med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet.

Personen har kjent smittevei og var allerede i karantene. Kommuneoverlegen vurderer smittenivået som lavt.

Det er med dette registrert totalt 344 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 139 er smittet i 2021.

Del:
Annonse