25. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kommuneoverlege Ingeborg Johannessen i Drammen gleder seg over stadig synkende tall, men advarer mot at dette fort kan endre seg.

11 nye smittetilfeller – to skoler berøres i Drammen

11 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. I Øvre Eiker er det to nye smittetilfeller der den ene er smittet i utlandet.
Annonse

Smitteveien er kjent for ni av de smittede i Drammen, mens det foreløpig er ukjent smittevei for de siste to. Smittesporingen pågår fortsatt for begge de to siste tilfellene.

Både Åssiden skole og Danvik skole berøres av smittetilfeller i dag, og både elever og lærere settes i karantene.

Annonse

– De siste 50 dagene har vi bare seks dager med færre smittetilfeller enn vi rapporterer i dag. Men vi vet at situasjonen er veldig ustabil. Det er bare noen få dager siden vi rapporterte 60 nye smittetilfeller i løpet av tre dager. Så tallene svinger mye. Vi håper selvfølgelig at svingningene roer seg og at det blir stabil nedgang i antall smittetilfeller, men er samtidig bekymret for at det motsatte kan skje og at vi får en smitteøkning igjen, sier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen.

Går riktig vei
Det er imidlertid mye som har gått riktig vei den siste tiden, og smittetrykket har vært synkende relativt lenge. I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 203 nye smittetilfeller. Dette er det laveste tallet siden 11. mars.

– For noen dager siden så vi en liten økning i tallet på smittede. Men det er ikke grunnlag for å si at smittetrykket i Drammen kommune er økende igjen basert på enkelttall. Det ser fortsatt ut til at smittetrykket er synkende, men det synker ikke like raskt som det gjorde fra slutten av mars da smittebølgen nådde sin topp. Det generelle smittetrykket er foreløpig for høyt til at vi kan si at vi har en kraftig nedgang i tallet på antall smittede de siste 14 dagene, sier Johannessen.

Nytt møte i dag
Formannskapet i Drammen kommune møtes i ettermiddag for å vurdere koronasituasjonen i kommunen. Rådmannen har foreslått å videreføre paragrafen i den lokale forskriften om at det ikke er tillatt å arrangere eller delta i private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede samtidig.

I tillegg foreslås det et par nye punkter inn i den lokale forskriften knyttet til gjennomføring av begravelser, bisettelser og seremonier ved grav. Rådmannen foreslår at det ikke skal være flere enn 50 personer til stede hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser, og ved gjennomføring av livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert seremonier ved vielser, dåp og konfirmasjon, skal det ikke være flere enn ti personer til stede.

For øvrig er Drammen kommune omfattet av alle de regionale tiltakene som er regulert i Covid-19-forskriftens nivå 5B.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3.962 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

To nye smittetilfeller i Øvre Eiker
Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet to nye smittetilfeller med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet.

Den ene personen har kjent smittekilde som nærkontakt til et tidligere smittetilfelle. Den andre personen har blitt smittet i utlandet. Det er registrert to nye nærkontakter, begge i en annen kommune. Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig.

Det er med dette registrert totalt 348 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 143 er smittet i 2021.

Del:
Annonse