27. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Opplysningene om din eiendom eller tomt i skattemeldingen avgjør om du betaler feil skatt eller ikke. (Foto: Ernst Larsen / Skatteetaten)

Dette må alle som eier bolig sjekke i skattemeldingen

Eier du bolig, fritidseiendom eller tomt? Da må du sjekke at opplysninger i skattemeldingen er riktig. Endringer gjør du selv og leveringsfristen nærmer seg med stormskritt. Den er nemlig 30. april.
Annonse

Det er ikke bare lønn- og inntektsopplysninger som danner grunnlaget for skatteberegningen din. Informasjon om bolig, fritidseiendommer og tomter er også viktig for at du skal få beregnet riktig skatt.

– Feil i opplysningene om din eiendom eller tomt kan gjøre at du betaler feil skatt, mister bostønad eller at grunnlaget for den kommunale eiendomsskatten blir feil. Derfor er det viktig at du sjekker opplysningene dine godt, sier Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten.

Annonse

Sjekk at formuesverdien er riktig oppført
– Begynn med å sjekke om formuesverdien står oppført, oppfordrer Marta Johanne Gjengedal.

Formuesverdien legges til grunn ved fastsetting av formuesskatt. Det er personen som var reell eier av eiendommen 31. desember 2020 som er ansvarlig for eventuell skatt på eiendommen for inntektsåret 2020.

Hvis formuesverdien ikke står oppført må du beregne og fylle inn dette selv, og ifølge Gjengedal er det mange som lurer på hvordan de skal beregne formuesverdien.

– Feil i opplysninger kan gjøre at du betaler for mye eller for lite i skatt, sier divisjonsdirektør Marta Johanne Gjengedal i Skatteetaten.

– Formuesverdien beregnes i prosent ut ifra markedsverdi eller kostpris. Markedsverdi kan være takst, verdivurdering eller kjøpesummen, og kostpris er de kostnadene du har hatt i forbindelse med kjøp av tomten og for å få bygget ferdigstilt, sier divisjonsdirektøren.

Du må kunne dokumentere hvordan verdien har fremkommet dersom Skatteetaten ber om det. Det er også viktig at du sjekker at øvrige boligopplysninger stemmer. Skatteetaten har laget en kalkulator der du kan regne ut boligens formuesverdi for 2020. Du finner veiledning og forklaring av ord og begrep på skatteetaten.no/bolig.

Formuesskatt og eiendomsskatt
Det er viktig å skille mellom formuesskatt og eiendomsskatt. Eiendomsskatten er en kommunal skatt, som varier ut ifra hvor i landet du bor. Den fastsettes og kreves inn av kommunen. Formuesskatten er beregnet av Skatteetaten basert på opplysningene som leveres i skattemeldingen din.

Sørg for at det er riktig i år – selv om du har gjort det før
Har du tidligere endret opplysningene i skattemeldingen, men opplever at du må gjøre det på nytt? Det kan dessverre skje, opplyser Marta Johanne Gjengedal.

– Noen kan oppleve at de har endret opplysningene tidligere år, men at de allikevel må gjøre det på nytt i år. Dessverre er det ikke alle endringene fra tidligere år som kommer med. Derfor er det viktig å sjekke og sørge for å endre hvis opplysningene ikke er riktig, fordi dette får konsekvenser for hvor mye du betaler i skatt.

– Vi ser ofte at personer som eier en eiendom sammen har oppført ulike opplysninger på skattemeldingen, og det er en av de vanligste årsakene til at endringene du gjør ikke kommer med fra år til år. Ta derfor en ekstra sjekk med den eller de du eier eiendommen sammen for å sørge for at dere har ført inn like opplysninger, sier Marta Johanne Gjengedal.

Det er viktig å sjekke opplysningene i skattemeldingen din slik at du blir liknet på riktig måte. (Foto: Ernst Larsen / Skatteetaten)

Du kan sende inn skattemeldingen på nytt
Har du levert skattemelding uten fullstendige opplysninger om boligen og fritidseiendommen, kan du sende den inn på nytt med korrekt informasjon. Skatteoppgjøret vil bli sendt ut etter at skattemeldingen med korrekte boligopplysninger er sendt inn og behandlet. Du kan endre og sende inn skattemeldingen opp til tre år etter leveringsfristen.

Fakta

• Boligverdier fastsettes i utgangspunktet til 25 prosent av beregnet markedsverdi for primærbolig og 90 prosent for sekundærbolig.

• Tomter verdsettes til 80 prosent av kostpris.

• Fritidseiendommer verdsettes til 30 prosent av kostpris.

Les mer på skatteetaten.no/bolig og skatteetaten.no/boligkalkulator

Del:
Annonse