21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Smittevernoverlege Einar Sagberg sier at smittetallene må mye ned før vi kan åpne opp samfunnet igjen for fullt.

15 nye smittetilfeller rammer barnehage og skole i Drammen

15 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. For 14 av dem er smitteveien kjent, mens den er ukjent for den siste personen.
Annonse

Ved Dalegårdsveien barnehage settes barn og ansatte som følge av et smittetilfelle, og ved Åssiden skole får noen elever forlenget sin karantenetid etter at det er påvist et nytt smittetilfelle.

– Dagens smittetall ligger litt i overkant av det som har vært snittet for de to siste ukene. De siste sju dagene er det i snitt påvist 13,1 tilfeller pr. dag, og de sju dagene før det igjen ble det påvist 13,7 tilfeller pr. dag. Det er for tidlig å si at trenden flater ut. Fortsatt synker tallet for påviste tilfeller de siste 14 dagene, men tendensen er ikke like sterkt synkende som tidligere, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Annonse

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 188 nye smittetilfeller. I går var dette tallet på 193.

– Sammenligningen med smittetrykket vi hadde i Drammen kommune rett før den tredje smittebølgen, viser at vi fortsatt har en stor jobb foran oss for å redusere smittetrykket ytterligere. Vi har altså to og en halv gang så mye smitte de siste 14 dagene som vi hadde i begynnelsen av mars. Dette tallet må en god del ned før vi kan håpe på en reell gjenåpning av samfunnet, sier Sagberg.

Endrer tiltaksnivå
Fra og med førstkommende mandag endres tiltaksnivået i de fleste barnehagene, barneskolene og ungdomsskolene fra rødt til gult nivå. Det er imidlertid noen unntak som viderefører rødt tiltaksnivå. Dette gjelder følgende fire barnehager; Fjell, Fjellhagen, Skattekisten og Senterbarnehagen FUS. I tillegg videreføres rødt tiltaksnivå ved Fjell skole og Galterud skole. Det gjøres en vurdering før helgen om hvilket tiltaksnivå Danvik skole skal være på fra og med mandag 3. mai.

De videregående skolene viderefører rødt tiltaksnivå i ytterligere én uke. Planen er å gå over til gult tiltaksnivå ved de videregående skolene med virkning fra mandag 10. mai.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3.989 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Del:
Annonse