26. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

(Illustrasjon)

KRONIKK: Til deg som sliter med å betale regningene dine

Gjennom koronapandemien har mange fått et ufrivillig nært forhold til både Nav og banken. Mange er blitt arbeidsledige og fått lavere inntekt, samtidig som regningene fortsetter som før. Dette er tiden for å søke råd om økonomi og gjeld, og vi er mange som kan hjelpe.
Annonse

Aldri før har flere meldt seg til Nav som arbeidssøkere, og den samlede gjeldsbyrden i Norge er svært høy.

For noen kan situasjonen virke håpløs. Mange gjør alt for å håndtere det alene. Noen knytter også skam til betalingsvansker, som kan gjøre situasjonen enda tøffere.

Annonse

Det trenger ikke være slik. Det viktigste er å søke hjelp så tidlig som mulig. Har det allerede gått lang tid, ikke vent ennå lenger. Små endringer kan være til stor hjelp, og til og med være selve løsningen.

Ta kontakt med oss
Bankene og Nav har ulike roller i samfunnet, og noen vil foretrekke kontakt med den ene framfor den andre. Felles for bankene og Nav er at vi vet at de fleste med betalingsvansker har nytte av informasjon, råd eller konkret hjelp. Vi vet også at mange ville hatt nytte av å ta kontakt tidligere. Både Nav og bankene sitter med stor kunnskap om grep du kan ta, og om mulighetene som finnes.

Flere veier inn
Nav har 400 rådgivere rundt om i landet som gir råd om gjeld. Du trenger ikke ha hatt et langt forhold til Nav for å ta kontakt. De har også en gjeldstelefon der du kan ringe anonymt og få råd, og nettsider med lett tilgjengelige informasjon. Og det aller viktigste rådet Nav kan gi er å søke informasjon og ta kontakt.

For noen er det enkle grep som skal til for å få kontroll. Andre trenger mer hjelp. Økonomisk rådgivning er et tilbud til alle innbyggerne og en av oppgavene til Nav-kontoret i din kommune.

Snakk med banken din
I bankene rundt om i landet sitter det over 6.000 autoriserte rådgivere klare til å hjelpe deg med spørsmål om din privatøkonomi. De fleste bankene har én eller flere autoriserte rådgivere, som har kunnskap og erfaring til å se helheten og kan bidra med en løsning. Rådgivningen er gratis, og du er ikke forpliktet til å følge de rådene du får. Dersom du er kunde i flere banker, kan du eventuelt snakke med rådgivere i flere banker.

Dersom du er i en utfordrende situasjon og ser at pengene ikke strekker til, du trenger hjelp til å komme over en midlertidig økonomisk kneik eller du er i økonomisk krise, har banken flere muligheter til å hjelpe deg.

Et vanlige problem
Gjennom det siste året har flere enn noen gang vært permittert eller mistet jobben. Helsekrisen ble til en arbeidsmarkedskrise, som igjen påvirker mange enkeltmenneskers privatøkonomi. Både Nav og bankene har viktige roller i samfunnet. Nå håper vi og ber om at de med gjeldsproblemer kontakter rådgivere for å få kunnskap om hvordan hverdagen framover kan løses. Til deg som sliter med å betale regningene: Ta kontakt med oss, og be om råd.

Hans Christian Holte, arbeids- og velferdsdirektør

Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge

Del:
Annonse