16. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Artikkelforfatter Lasse Haugen - leder av Øvre Eiker Arbeiderparti.

LESERINNLEGG: Fra deltid til heltid

Trygghet for arbeid og trygghet i arbeid er viktig for arbeiderbevegelsen. Vanlige folk er avhengig av å ha en jobb å gå til. Flere opplever å stå mellom heltid og deltid. Dette gjelder arbeidstakere som vi har klappet for. Arbeidstakere som vi er avhengig av.
Annonse

Gjennom koronapandemien har arbeidstakere i mange yrker måtte brette opp ermene. Butikkansatte, renholdere, sykepleiere og helsefagarbeidere har fått velfortjent skryt og klapp fra balkonger rundt omkring, for ikke å snakke om alle heiaropene fra sosiale medier. Bra, men det er ikke nok.

Den politiske kursen må endres. Mange av dem vi har klappet for lever stressende liv. Noen har flere arbeidsgivere, andre må shoppe vakter. Alt for at familien skal få brød på bordet, eller for å betale regninger. Noen spør seg, Får jeg flere vakter denne uka? Vil jeg klare å betale alle regningene? Hva med pensjonen min når jeg blir eldre. Dette må og skal vi gjøre noe med.

Annonse

Det er på mange måter en deltidskrise, og den rammer kvinner hardest, noe som igjen påvirker likestillingen. Ufrivillig deltid er negativt for den ansatte, for brukeren og for kvaliteten i tjenestene. Arbeidet for faste, hele stillinger er en prioritert oppgave.

For Arbeiderpartiet sin del betyr det at vi konkret skal sette oss ned med partene med tanke på å lage gode, forpliktende planer for heltidssatsning i hele Norge. Det må bli slutt på utlysning av små stillinger når det ikke er behov for det.

Det er arbeidsgiver som skal ha ansvaret for å se på nytten av å ha faste, hele stillinger, ikke bare for arbeidsplassen, men for samfunnet sett under ett. Det må foreligge en drøftingsplikt knyttet til bruk av deltid.

Ansatte bør få spørsmålet: «Ønsker du full stilling?» Hvis svaret er ja, så skal det følge en plan som sier noe om hvordan dette skal gjennomføres, så sant arbeidsgiver har en reell mulighet til umiddelbart, eller på sikt, å oppfylle dette. Fordelene med heltid er mange. Det handler om høyere lønn, bedre pensjon, forutsigbar hverdag, vi slipper å jakte vakter, og vi kan få en lettere inngang til boligmarkedet.

Med tanke på nyutdannede så er det jo også svært viktig at det gis mulighet til at folk kan starte sin jobbkarriere i en heltidsstilling. Dette gir muligheter, forutsigbarhet og trygghet. Arbeiderbevegelsen har historisk vist vilje og kraft til å stå opp for arbeidsfolk og kommer til å presse på, spesielt i kommunesektoren og innenfor helse og omsorg, renhold og for ansatte i skole og SFO.

Det er nemlig slik at vi trenger alle i arbeid. For oppgavene er mange. Både nå og i kjølevannet av pandemien. Dette er viktig for å sikre velferdsstaten, og ikke minst viktig for dem det gjelder. Folk ønsker å leve frie, gode liv og med en anstendig lønn å leve av. De fleste av oss trenger forutsigbarheten, og vi trenger tryggheten en fast arbeidsplass gir.

Arbeidernes dag må holdes høyt. Ja, det er en historisk merkedag for viktige kamper som i dag er med på å definere den norske modellen. Men la oss ikke stoppe ved det historiske. La oss skape historie. Ved å plassere ansvar. Ved å kommunisere viktigheten av hva en arbeidstaker representerer. Ved å sørge for et anstendig og godt, organisert arbeidsliv. Det handler om trygghet. Det handler om samfunnsbygging. Det handler om å leve.

Nå er det deltidsansatte sin tur!

Lasse Haugen
Leder Øvre Eiker Arbeiderparti

Del:
Annonse