20. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det har vært lave smittetall gjennom helgen. Ingen nye tilfeller i Øvre Eiker, mens det har vært åtte tilfeller i Drammen både lørdag og søndag. (Illustrasjon)

Åtte nye smittetilfeller i Drammen – ingen nye i Øvre Eiker

Åtte personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. I Øvre Eiker det ikke påvist nye tilfeller.
Annonse

Smitteveien er kjent for fem av de smittede i Drammen, mens den er ukjent for de siste tre. Noe smittesporingsarbeid gjenstår rundt smittetilfellene som ikke har en kjent smittevei.

Det ene smittetilfellet berører Galterud skole og medfører karantene for både elever og lærere.

Annonse

Ingen av kommunens barnehager eller helseinstitusjoner berøres av dagens smittetilfeller.

– For tredje uke på rad har vi fått påvist færre enn 10 tilfeller både lørdag og søndag. Dette er tall som rapporteres på søndagene og mandagene. Vi vet at både testtallene og smittetallene i helgene går noe ned. Derfor legger vi ikke all verdens vekt på tallene disse dagene, men heller på tallene for hele uker. Og de tallene er positive. I uka vi nettopp har avsluttet, hadde vi det laveste smittetallet på åtte uker, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Satt over 31.000 doser
I forrige uke ble det satt til sammen 3.773 vaksinedoser. Det er nå satt til sammen 31.873 vaksiner i kommunal regi. Denne uka mottar Drammen kommune rundt 3.350 vaksinedoser som fordeles med omtrent halvparten til førstegangsvaksinering og den andre halvparten til andregangsvaksinering.

Det gjennomføres vaksinering i Drammenshallen onsdag, torsdag og fredag. Det er innbyggere i prioritert gruppe 5, 6 og 7 som nå vaksineres. Dette er innbyggere mellom 18 og 64 år med underliggende sykdommer og som er meldt inn fra fastlegene.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4.026 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Ingen nye smittetilfeller i Øvre Eiker
Kommuneoverlegen melder om at det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet.

Kommuneoverlegen vurderer derfor smittenivået som lavt.

Det er med dette registrert totalt 355 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 150 er smittet i 2021.

Del:
Annonse