27. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Statistikkene for april viser en økning i antall konkurser i enkelte fylker, men på landsbasis fortsetter trenden med stabilt lave konkurstall.

Fortsatt ikke noe konkursras for norske koronautsatte bedrifter

237 norske foretak ble begjært konkurs i april. Det er nedgang på to prosent sammenlignet med 243 konkurser i april 2020. Så langt har næringslivet greid seg gjennom pandemien, men hva når utsatte skatter og avgifter skal betales?
Annonse

– Som forventet er det ingen markant økning i konkurstallene ennå. Vi ser fremdeles den samme trenden som vi har gjort hver måned det siste året, men det er tydelig at alle er mer slitne nå, sier daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway.

Slitasjen er særlig tydelig i koronautsatte bransjer som serveringsvirksomhet og detaljhandel, men konkurstallene viser at begge disse bransjene fremdeles holder stand.

Annonse

Innen serveringsvirksomhet var det kun 24 konkurser i april, og det er ned 40 prosent fra samme måned i fjor (40 konkurser). Innen detaljhandelen gikk 17 foretak konkurs, sammenlignet med 48 konkurser i april 2020 – en nedgang på hele 64,6 prosent.

Det store spørsmålet
Den helhetlige konkursnedgangen på to prosent er betraktelig mindre enn i januar (-51 %), februar (-26 %) og mars (-16 %). Det er likevel verdt å merke seg at april er første måned hvor vi sammenligner konkurstall fra to hele måneder etter pandemiens utbrudd, og trenden viser at konkurstallene nå ligger på et stabilt, lavt nivå.

– Det er fremdeles stor usikkerhet i markedet, og foretakene venter spent på en gjenåpning. Det store spørsmålet nå er hvorvidt forbruket vårt når samfunnet gjenåpnes vil kunne veie opp for foretakenes utestående beløp, og utsatte skatter og avgifter som etter planen skal betales tilbake i løpet av sensommeren og høsten, sier Fjærestad.

Konkursøkning i 4 av 11 fylker
Tross en generell konkursnedgang ser vi en økning i antall konkurser i enkelte fylker.

Viken og Oslo har hatt de strengeste restriksjonene over lengre tid, og skiller seg også ut på konkursstatistikken:

• Oslo: 49 konkurser i april, opp 9 prosent sammenlignet med 45 konkurser i april 2020.

• Viken: 59 konkurser i april, opp 26 prosent sammenlignet med 47 konkurser i april 2020.

Også i Møre og Romsdal (22 %) og Vestfold og Telemark (6 %) ser vi en konkursøkning, men dette dreier seg om små marginer – henholdsvis en forskjell på to konkurser i førstnevnte, og én konkurs i sistnevnte.

I motsatt ende av skalaen finner vi fylkene Innlandet og Nordland – begge med en konkursnedgang på 40 prosent sammenlignet med april i fjor.

– Jeg noterer meg at lokalavisene skriver om konkursøkninger enkelte steder i landet, men reelt sett sier svingninger på et par konkurser fra måned til måned oss veldig lite om den faktiske situasjonen, konkluderer Fjærestad.

Creditsafe er verdens mest brukte kredittopplysningsbyrå. De leverer kreditt- og foretaksinformasjon og tilbyr en rekke tjenester for kredittsjekk av bedrifter og personer. Creditsafe har 24 internasjonale kontor i 14 land og over 100.000 kunder.

Del:
Annonse