23. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen ber drammenserne forberede seg på at de ikke vil åpne opp like fort som andre steder på grunn av smittetrykket.

12 nye smittetilfeller siste døgn i Drammen

12 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. 10 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smitteveien er ukjent for de to siste.
Annonse

Det er påvist ett smittetilfelle knyttet til Børresen skole, og noen få elever settes i karantene som følge av dette smittetilfellet.

Ingen av kommunens barnehager eller helseinstitusjoner berøres av dagens smittetilfeller.

Annonse

– Etter tre dager på rad med færre enn 10 smittetilfeller hadde vi et håp om å holde oss under 10 nye smittetilfeller om dagen fremover. Det gikk dessverre ikke i denne omgang, men det er viktig at vi fortsatt klarer å holde oss i nærheten av det antallet nye tilfeller om dagen og ikke få en markant stigning i smittetallet, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

De siste 10 dagene er det registrert flere enn 12 tilfeller bare én gang. Det var sist torsdag da det ble rapportert om 15 nye smittetilfeller. I gjennomsnitt er det de siste ti dagene påvist 10,4 tilfeller pr. dag.

– Vi har hatt en veldig positiv utvikling over lengre tid. Det er bra, men situasjonen er fortsatt nokså skjør. Vi ser at smittetallene plutselig stiger igjen andre steder i landet, og vi kan ikke være sikre på at det ikke skjer hos oss også. Derfor er det viktig at ingen tar lettere på smitteverntiltakene enn de har gjort de siste ukene, sier kommuneoverlegen.

– Alle ønsker at samfunnet skal åpne enda mer opp og at livet kan normaliseres igjen. Men med mellom 150 og 200 smittetilfeller i løpet av en toukersperiode har vi stadig et for høyt smittetrykk. Vi er fortsatt avhengige av å redusere smittetrykket en god del, før det er smittevernmessig forsvarlig å gjennomføre en større gjenåpning av samfunnet, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Han har vært tydelige på at vi må være forberedt på at Drammen er blant kommunene som åpnes senere enn store deler av landet for øvrig. Med smittetrykket vi har nå, er nok dette et svært sannsynlig scenario.

Får flere vaksiner
Det ventes større leveranser av vaksinedoser i ukene som kommer, og vaksineringen vil pågå for fullt gjennom hele sommeren og utover høsten. Nasjonale helsemyndigheter har gjort endringer i vaksinasjonsstrategien slik at flere kan vaksineres raskt. Nå er planen at alle over 18 skal ha fått tilbud om første vaksinedose innen utgangen av juli. Samtidig er tidsintervallet mellom første og andre dose økt fra seks til inntil tolv uker for personer under 65 år uten underliggende sykdommer.

– Vi legger opp til kontinuerlig vaksinering fram til at alle som ønsker vaksine, har fått to doser hver. Det betyr vaksinering gjennom hele sommeren og utover høsten. For å unngå nye smittebølger er det viktig at vi får gjennomført vaksineringen så hurtig som mulig. Dette innebærer at innbyggerne må være klare til å bli vaksinert når de får tilbud om vaksiner. Kommunen skal gjøre det som er mulig for å informere innbyggerne om når de kan forvente å bli vaksinerte, slik at vaksineringen kan kombineres med ferieplaner, sier Johannessen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4.048 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Del:
Annonse