17. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

En rekke skoler i Eiker-bygdene er nå i gang med å hoppe tau. Det gjør de for hjertet i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen. (Illustrasjon)

De hopper og hopper: Årets Hopp for hjertet er i gang

Nå er Nasjonalforeningen for folkehelsens hoppetaukonkurranse, Hopp for hjertet, i gang over hele landet. Mange lokale skoler er med i årets kampanje og det hoppes og hoppes i Eiker-bygdene.
Annonse

Hopp for hjertet er en hoppetaukonkurranse for skoleklasser på 4.-7.trinn. Konkurransen arrangeres av Nasjonalforeningen for folkehelsen, og gjennomføres 4. til 12. mai.

I år er det 25.634 elever med fra fylket. På landsbasis deltar over 100.000 elever i årets hoppetaukonkurranse.

Annonse

Slik foregår det
Elevene har i oppdrag å hoppe slengtau i løpet av skoledagen, og samler poeng for antall hoppede minutter (maks 60 poeng per dag). Dette er en konkurranse mange elever gleder seg til hvert år, og som kan gi gode opplevelser. Alle klassene som er med har fått tilsendt slengtau, og mange lærere legger til rette for at læring og fysisk aktivitet skal skje samtidig.

Om Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon som arbeider for å bedre folkehelsen og bekjempe demens og hjerte- og karsykdommer. Det gjør vi med informasjon, forebygging, lokalt arbeid, politisk påvirkningsarbeid og støtte til forskning.

Påmeldte skoler i Eiker-bygdene
Darbu skole, Hokksund barneskole, Krokstad skole, Ormåsen skole, Rosendal skole, Røren skole, Skotselv skole, Solberg skole, Steinberg skole, Stenseth skole og Vestfossen barneskole.

Vi oppfordrer alle skole til å sende inn bilder av hoppende elever til Eikernytt.no på Messenger eller e-post: [email protected].

Del:
Annonse