19. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

11 nye smittede i Drammen og ingen i Øvre Eiker siste døgn. (Illustrasjon)

11 nye smittetilfeller siste døgn i Drammen – null i Øvre Eiker

11 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. I Øvre Eiker er det ikke registrert nye tilfeller.
Annonse

Fire av de smittede i Drammen er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. Smitteveien er ukjent for én person som nå har fått påvist koronasmitte. For de siste seks pågår fortsatt smittesporingen.

Det er påvist smittetilfeller som berører Galterud skole og Åssiden videregående skole, og begge disse smittetilfellene medfører karantener.

Annonse

– Det er positivt at ikke økningen i antall smittede som vi har sett de siste to dagene, fortsetter. I går rapporterte vi om 16 nye tilfeller, og når vi nærmer oss 20 tilfeller om dagen, så står situasjonen og vipper. Da skal det ikke mye til for at smittespredningen skyter ordentlig fart. Så vi er glade for at det foreløpig ikke ser ut til at vi har noen form for eskalerende smittespredning, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Han mener det er tydelig at smittetallene flater ut og at vi ikke har den samme reduksjonen i smittetrykk som Drammen har hatt den siste måneden. I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 161 nye smittetilfeller. Dette er seks tilfeller færre enn det som ble rapportert i går.

Gult nivå fra mandag av
I går ble det besluttet at de fire siste barnehagene i Drammen kommune som har vært på rødt tiltaksnivå, flyttes ned til gult nivå fra mandag 10. mai. De aller fleste barnehagene i Drammen kommune gikk fra rødt til gult tiltaksnivå sist mandag, men Fjell barnehage, Fjellhagen barnehage, Skattekisten barnehage og Senterbarnehagen FUS måtte være en ekstra uke på rødt nivå.

– Smittenivået i Drammen er fortsatt for høyt, men er ikke lenger på det nivået hvor rødt tiltaksnivå er anbefalt for kommunens barnehager og skoler. Det er fortsatt viktig med god etterlevelse av de smitteverntiltakene som gjelder, sier John David Johannessen.

Det vil fortsatt være en rekke hensyn å ta og smittevernregler å følge når barnehagene går over til gult tiltaksnivå. Men på gult nivå kan blant annet hele avdelinger være sammen, og de regnes som én kohort.

– Nå som både barnehager, barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler går over til gult tiltaksnivå blir det ytterligere kontakt mellom mennesker i kommunen. Men barn og unge skal prioriteres, så dette er i tråd med gjenåpningsprioriteringen som nasjonale myndigheter har besluttet. Det er likevel klart at dette gir en viss risikoøkning for smitte i disse aldersgruppene fremover, sier kommuneoverlegen.

Uklart om treningssentre
Det har vært litt ulike oppfatninger og tolkninger av hva som gjelder for trening ved treningssentrene i kommunen. Dette har spesielt vært knyttet til spørsmålet om trening dersom du bestiller time.

Drammen kommune er omfattet av de regionale tiltakene som er beskrevet i kapittel 5B i covid-19-forskriften. I følge denne skal treningssentrene holde stengt. Det er likevel noen unntak, slik at rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i grupper med arrangør, er tillatt.

Det samme er individuell trening og behandling som det er bestilt time til. Individuell trening kan være timer med personlig trener, både én-til-én-timer og én-til-to-timer, såkalte duo-timer. Behandling kan være time hos for eksempel massør eller fysioterapeut i treningssenteret.

Årsaken til forbundet mot åpne treningssentre for alle er at disse samler mange mennesker fra et stort geografisk område og at forholdene i forbindelse med trening øker smittefaren.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4.075 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Ingen nye smittetilfeller i Øvre Eiker
Kommuneoverlegen melder om at det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet.

Gruppen i Ormåsen barnehage og klassen ved Ormåsen skole som ble satt i avklaringskarantene har fått negative prøvesvar, og er nå ute av karantene.

Det er med dette registrert totalt 360 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 155 er smittet i 2021.

Del:
Annonse