25. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Villrein er en av artene som faller inn under bestemmelsene for jakt på storvilt. (Foto: Vegard Lødøen)

Krav til skyteprøve justeres foran årets storviltjakt

På grunn av smittevernrestriksjoner vil det i 2021/2022 kun være krav om å ta siste del av skyteprøven for storviltjegere med skudd mot dyrefigur.
Annonse

Forrige jaktår fikk storviltjegere fritak for kravet om skyteprøve på grunn av vanskeligheter med å gjennomføre prøven med gjeldende smittevernrestriksjoner. Miljødirektoratet varslet tidligere i år at vi tok sikte på å ikke videreføre dette fritaket i inneværende jaktår.

Skyteprøven består i utgangspunktet av en del med 30 obligatoriske skudd og en del med fem skudd mot dyrefigur for rifler. For kombivåpen, drilling og dobbeltløpet rifle skal det skytes tre skudd mot dyrefigur. Miljødirektoratet har nå avgjort at i jaktåret 2021/2022 vil det kun bli krav om at siste del gjennomføres.

Annonse

– Med regjeringens plan for gradvis gjenåpning av samfunnet vil det fortsatt være nasjonale og lokale smitteverntiltak i perioden skyteprøven skal gjennomføres. Vår vurdering er at en begrenset skyteprøve vil frigjøre kapasitet på skytebanene og være den beste løsningen for å sikre at jegere får kontrollert våpen og ammunisjon før jakta, samt at vi sikrer nødvendige skyteferdigheter, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Reduserer behovet for oppmøte
Fritaket fra kravet om 30 obligatoriske skudd reduserer behovet for oppmøte på skytebanene, da det ikke vil være pålagt å møte på skytebanen to ganger for å gjennomføre skyteprøven.

– Miljødirektoratet har hatt dialog med skyteprøvearrangørene Det frivillige Skyttervesen og Norges Jeger- og Fiskerforbund, og mener det vil være mulig å avlegge den reduserte skyteprøven for alle, sier Hambro.

Sølvmerke i elgskyting og bestått skyteprøve for bjørnejegere godkjennes som skyteprøve og disse er også fritatt kravet om 30 obligatoriske skudd.

Oppfordrer jegere til å trene
Ettersom mange storviltjegere ikke har avlagt skyteprøven siden 2019 har det vært viktig for Miljødirektoratet å finne en løsning for inneværende jaktår.

– Med den situasjonen vi er i med henhold til smittevern mener vi gjennomføring av siste del av skyteprøven er den beste måten å ivareta hensynet til sikkerhet og dyrevelferd i storviltjakta. Selv om det gis fritak for 30 obligatoriske skudd i selve skyteprøven, oppfordrer vi jegere til å besøke skytebanene og trene der dette er mulig, sier Hambro.

For å spre besøket på banene over tid, oppfordres arrangørene til å starte skytingen så snart dette er mulig innenfor gjeldende smitteverntiltak.

Del:
Annonse