23. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Seks av 19 drukningsulykker så langt i år har skjedd etter fall gjennom isen. (Illustrasjonsbilde)

Syv personer druknet i april – alle var menn

Syv personer omkom i drukningsulykker i april. Ifølge Redningsselskapets drukningsstatistikk har 19 personer druknet så langt i år. Alle var menn.
Annonse

Fire av drukningsulykkene i april skjedde i forbindelse med bruk av fritidsbåt, inkludert vannskuter. To personer druknet etter å ha gått gjennom isen, mens én person ble funnet omkommet i sjøen uten at forløpet er kjent.

Flere fra båt enn i fjor
Den første av de fire fritidsbåtulykkene skjedde i Vestland fylke i midten av april, da en mann på 24 år falt av en vannskuter ved Knarvik i Salhusfjorden. Han er fortsatt savnet. I samme fylke omkom også en mann i 60-årene etter å ha falt over bord fra en sjark utenfor Flesland.

Annonse

I Agder ble en eldre mann funnet død i sjøen ved Homborsund fyr, etter å ha dratt ut for å fiske. Båten er ikke funnet. En mann i 60-årene omkom under krepsefiske utenfor Utsira i Rogaland. Redningsskøyta fant ham i sjøen ved siden av båten.

Så langt i år har åtte personer omkommet i forbindelse med bruk av fritidsbåt, mens to har druknet fra yrkesbåt. På samme tid i fjor hadde det vært fem båtrelaterte drukningsulykker.

Mange gjennom isen
Så langt i år har seks personer omkommet etter å ha gått gjennom isen. To av disse ulykkene skjedde i april. I Viken ble en mann i 60-årene funnet omkommet i Ebbestadvannet i Svelvik etter å ha vært på fisketur. En mann, også i 60-årene, ble funnet under isen i et vann i Malvik i Trøndelag. Det antas at han skulle redde hunden sin.

– Vi må helt tilbake til 1994 for å finne like mange drukningsulykker etter fall gjennom is. En mulig forklaring kan være at flere har vært mer ute under korona-pandemien, sier Tanja Krangnes, seksjonsleder for drukningsforebygging i Redningsselskapet.

I april var det også en mulig drukningsulykke etter fall fra land. En person ble funnet i sjøen i Urangsvåg på Stord. Obduksjonsrapporten er ikke klar.

Flest over 60 år
Alle som har druknet så langt i 2021 har vært menn. 80 prosent av de som har omkommet har vært 60 år eller eldre.

Når det gjelder fylkesvis fordeling, så har fem personer omkommet i drukningsulykker i Vestland. Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag, Innlandet og Viken har hatt to ulykker hver, mens det har vært én drukningsulykke i Rogaland, Møre og Romsdal, Agder, Viken og Vestfold og Telemark.

14 av de 19 ulykkene har skjedd på sjøen, mens fem har funnet sted på islagte vann eller tjern.

Se detaljert digital drukningsstatistikk på www.rs.no/drukning

Del:
Annonse