15. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

11 tilfeller av koronasmitte totalt i Drammen og Øvre Eiker det siste døgnet.

Skole rammet etter nye smittetilfeller siste døgn i Drammen

10 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. I Øvre Eiker er det kun ett nytt tilfelle. Galterud skole er blant de som er rammet.
Annonse

Seks av de smittede i Drammen er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smitteveien foreløpig er ukjent for de siste fire. For flere av dem er ikke smittesporingen avsluttet.

Det er påvist smitte som berører Galterud skole. Nærkontakter av smittede må i karantene, men smittesporingen er ikke fullført. Derfor er det foreløpig ikke endelig avklart hvem og hvor mange som må i karantene. Alle som må i karantene, blir kontaktet direkte av skolen og får informasjon om hvordan de skal forholde seg til karantenen og testing.

Annonse

Ingen av kommunens barnehager eller helseinstitusjoner berøres av dagens smittetilfeller.

– Vi er selvfølgelig glade for at gårsdagens smittetall foreløpig ikke ser ut til å være et forvarsel om en markant smittestigning i kommunen. Det er positivt at tallet har sunket, men samtidig ser vi at smittetallene hopper litt opp og ned for tiden, og det er relativt ustabilt. Hvorfor svingningene er såpass store er vanskelig å si sikkert. Men der en klar påminnelse om at situasjonen er skjør. Vi har fortsatt mye smitte i samfunnet, og smittespredningen kan eskalere igjen, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Andelen med ukjent smittevei er i utgangspunktet høy i dag. Men kommuneoverlegen håper at den videre smittesporingen vil avdekke smitteveien for flere av dem som nå har fått påvist smitte.

– Vi konkluderer aldri på bakgrunn av tall fra enkeltdager. Dersom vi hadde hatt en andel med ukjent smittevei på 40 prosent over tid, hadde vi hatt et stort problem. Da ville det vært umulig å holde oversikt over smittespredningen. Men vi er heldigvis ikke der, og det har vi heller aldri vært i Drammen kommune. Vi ligger nå i overkant av 15 prosent med ukjent smittevei, og hvis den videre smittesporingen avdekker en sikker smittevei for to av de fire som foreløpig har en ukjent smittevei, så er gårsdagen i praksis på gjennomsnittet av de siste 14 dagene, sier kommuneoverlegen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4.121 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Ett nytt smittetilfelle i Øvre Eiker
Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet ett nytt smittetilfelle med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet.

Personen var allerede i karantene som nærkontakt til et annet smittetilfelle. Kommuneoverlegen vurderer derfor smittemiljøet som oversiktlig og begrenset.

Det er med dette registrert totalt 370 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 165 er smittet i 2021.

Del:
Annonse