25. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Sparebanken Øst med hovedkontor i Drammen fikk et litt lavere resultat i første kvartal i år sammenlignet med i fjor. (Foto: SB Øst)

Sterk kundevekst, men lavere overskudd for Sparebanken Øst

Sparebanken Øst opplever svært stor kundetilstrømming og har høy utlånsvekst både i første kvartal i år og gjennom de siste 12 måneder. Veksten er på henholdsvis 8,46 prosent og 13,95 prosent. Men høy konkurranse og økte pengemarkedsrenter gir likevel et lavere resultat så langt i år i forhold til i fjor.
Annonse

Veksten i innskudd er i første kvartal i år på 6,09 prosent og det siste året på10,02 prosent. Høy konkurranse om de beste boliglånskundene, høyere pengemarkedsrenter og reduserte innskuddsmarginer bidrar til at netto renteinntekter reduseres med 13,4 mill. kroner sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Sparebanken Øst oppnår et resultat i 1. kvartal 2021 på 64,6 mill. kroner etter skatt. Tilsvarende var resultatet etter skatt 69,0 mill. kroner i 1. kvartal 2020.

Annonse

Netto andre driftsinntekter
Netto driftsinntekter omfatter provisjonsinntekter og -kostnader, utbytte, netto verdiendringer og gevinst/tap fra finansielle instrumenter og andre driftsinntekter. Netto andre driftsinntekter er 13,5 mill. kroner i 1. kvartal 2021 sammenlignet med 4,6 mill. kroner i samme kvartal i 2020.

Netto provisjonsinntekter utgjør 7,5 mill. kroner og reduseres med 3,0 mill. kroner fra samme kvartal i fjor. Reduksjonen forklares i hovedsak med lavere antall betalingstransaksjoner sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Driftskostnader
Sum driftskostnader utgjør 78,9 mill. kroner i 1. kvartal 2021 tilsvarende 0,71 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. I 1. kvartal 2020 utgjorde sum driftskostnader 80,4 mill. kroner tilsvarende 0,75 prosent. Endringen består av følgende:

– Lønn utgjør 47,0 mill. kroner mot 46,6 mill. kroner i samme kvartal i fjor.

– Administrasjonskostnader utgjør 14,3 mill. kroner i 1. kvartal 2021 mot 14,9 mill. kroner i samme kvartal i 2020.

–  Avskrivninger utgjør 6,9 mill. kroner mot 6,5 mill. kroner i 1. kvartal 2020.

– Andre driftskostnader utgjør 10,8 mill. kroner i 1. kvartal 2021 mot 12,4 mill. kroner i samme kvartal i 2020.

Du kan lese hele kvartalsrapporten HER

Del:
Annonse