20. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kommunedirektøren mener Skotselv-elevene er best tjent med et større læremiljø i Hokksund, men Arbeiderpartiet vil beholde dagens modell. – Vi vil kjempe for elevene, sier Niclas Tokerud (innfelt).

AP vil ikke sende ungdomsskoleelevene i Skotselv til Hokksund

Kommunedirektøren i Øvre Eiker vil som et utgangspunkt legge ned ungdomsskolen i Skotselv og sende elevene med buss til Hokksund. I dag skal kommunestyre behandle saken som en B-sak – drøfting. Men det er stor uenighet om dette er det beste for Skotselv og elevene der.
Annonse

Arbeiderpartiet går inn for å beholde ungdomstrinnet ved Skotselv skole. Det ble vedtatt på gårsdagens medlemsmøte i Øvre Eiker Arbeiderparti.

– Det har ikke akkurat manglet på engasjement og innspill fra lokalsamfunnet i denne saken. Vi har lyttet, og vi vil beholde ungdomstrinnet i Skotselv, i tråd med den tydelige beskjed vi har fått fra innbyggerne i saken, sier gruppeleder Niclas Tokerud.

Annonse

Hvor ungdomstrinnet skal gå på skole har vært diskutert siden oppgaveutvalget la frem sin innstilling til helhetlig skoleplan for Øvre Eiker. Saken skal opp til endelig behandling før sommeren.

– Arbeiderpartiet ønsker å bevare ungdomstrinnene i Skotselv fordi det er det beste alternativet for elevene selv, og for Skotselv som et levende lokalsamfunn. Vi ønsker at elevene skal få en helhetlig skolegang der de bor, og sikre at elevene har kort reisetid mellom hjem, skole og fritidstilbud, sier Tokerud.

Han trekker også frem at kapasitetsutfordringene allerede er store ved Hokksund ungdomsskole, og at en flytting av elever ville utløst behov for mer areal i Hokksund.

– Vi ønsker ikke å legge ytterligere press på kapasiteten ved Hokksund ungdomsskole. HUS har allerede behov for utvidelse med eksisterende elevtall, og en overføring av ungdomstrinnet fra Skotselv skole vil legge større press på allerede trange klasserom. Da er det bedre å utnytte kapasiteten som ligger i dagens skolebygg i Skotselv, sier Arbeiderpartiets gruppeleder.

Han håper på en rask avklaring om skolens fremtid.

– Debatten har skapt usikkerhet i Skotselv, og vi håper at elever, ansatte og innbyggere snart får en avklaring som skaper litt mer ro og trygghet. Det vil Arbeiderpartiet bidra til. Vi var først ute med å frede barneskolene, vi tok ansvar for skolebehovet i Hokksund – nå er det Skotselv sin tur for en avklaring. Arbeiderpartiet vil alltid kjempe for elevene, sier Tokerud.

Saken har vært drøftet i flere runder i april, og ligger som en referatsak til dagens kommunestyre. Det betyr at det må bli en ny politisk runde før kommunestyret endelig kan bestemme hva som skjer med skolen i Skotselv.

Del:
Annonse