23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Forfatter av leserinnlegget: Adrian Tollefsen.

LESERINNLEGG: Kjære innbyggere i Øvre Eiker

Denne helgen var jeg på Landsmøte i Høyre. Der snakket jeg om – og takket for – den enorme innsatsen som frivillig sektor har gjort i denne pandemien både lokalt i Øvre Eiker og nasjonalt.
Annonse

Det siste året har vi alle opplevd endringer i samfunnet og i egne liv. Vi leser stadig rapporter på at unge og unge voksne under denne pandemien lever liv preget av ensomhet, utenforskap og dårlig helse både fysisk og psykisk.

Ungdomstiden er for mange en periode med store endringer. Vi opplever opp og nedturer både i kjærlighet og vennskap, vi formes som mennesker – og vi er påvirkelige fra omgivelsene. Når vi vokser, skal begynne på skolen, kanskje studere eller gå inn i vår første jobb, er alt dette nytt for oss alle sammen, og det er krevende å være på vei inn i studielivet og arbeidslivet i disse tider.

Annonse

Takk til frivilligheten
Det siste året har vært trøblete for mange av våre innbyggere. Frivillig sektor lokalt i Øvre Eiker gjort en enorm innsats. Organisasjoner og enkeltmennesker i Øvre Eiker har gjort en enorm innsats for barn, ungdom, innbyggere i risikogrupper, de som bor alene – en innsats som ikke nødvendig vis er så lett å se, men som betyr enormt mye for dem som dem det gjelder.

Mange mennesker har stilt opp som turgåere, mathandlere, medisin-hentere, og mye mer. Andre har stilt opp som trenere, voksenledere, instruktører og som ekstralærere for leksehjelp – og sørget for at hverdagen har vært litt greiere.

Jeg ønsker derfor å takke alle dere som i det stille får livet til å gå rundt her i Øvre Eiker. Dere fortjener en stor takk for sin innsats.

I mange tilfeller er det nemlig opplevelsene som får folk fra utenforskap til aktiv deltakelse i samfunnet – også i en pandemi, og dette er noe det offentlige aldri kan få til. En psykolog kan aldri erstatte en venn, en innleggelse kan aldri erstatte et hjem. Det er kombinasjonen av et robust helsevesen og en sterk frivillighet som vil ta oss ut av denne krisen.

Regjeringen leverer
Vår regjering har satset på krisepakker for kommunene, næringslivet, helsevesenet og frivilligheten, og på tirsdag la regjeringen i tillegg frem et revidert nasjonalbudsjett hvor de har lansert en satsning på psykisk helse på hele 300 millioner kroner, som kommer i tillegg til krisepakken på psykisk helse på 200 millioner kroner.

For Øvre Eiker betyr dette millioner av kroner ekstra til barn, ungdom, sommerskole, psykisk helsetjeneste, oppvekstseksjonen med mer.

Vi ser altså en satsning fra denne regjeringen for folks psykiske helse, som ingen regjering før dem.

Begynnelsen på slutten er her
Begynnelsen på slutten for denne pandemien har kommet, og ingen passer bedre til å sørge for at vi kommer oss ut av dette med skinnet i behold, enn en stødig borgerlig regjering.

Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen
Gruppeleder
Øvre Eiker Høyre

Del:
Annonse