2. mars 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Forsikringsbransjens statistikk viser at antall branner har gått ned med stadig flere el-kontroller som inkluderer termografering. (Illustrasjon)

Én av tre bønder må oppgradere brannsikkerheten

De to siste årene er det registrert 600 større branner på norske gårdsbruk. De fleste branner starter i det elektriske anlegget. Mange bønder har behov for bedre brannsikkerhet.
Annonse

Dette kommer frem av en undersøkelse Respons Analyse har gjennomført for forsikringsselskapet Fremtind.

Én av tre bønder mener de har behov for å oppgradere brannsikkerheten. Det er flest bønder på Sør-Østlandet og i Agder som oppgir dette.

Annonse

– Mange bønder har behov for å oppgradere både varslingssystem, det elektriske anlegget og slukningsutstyr, sier skadeforebygger Therese Nielsen i forsikringsselskapet.

Det er en overvekt av bønder med landbrukseiendom på over 100 dekar som oppgir at de trenger å oppgradere brannsikkerheten på gården.

Skader for nær en milliard
Ifølge Landbrukets brannvernkomité ble det i 2019 og 2020 registrert 273 branner i driftsbygninger og 319 boligbranner med skader på over 100.000 kroner på norske gårdsbruk.

– Veldig mange av disse brannene kunne vært unngått med oppgraderte elektriske anlegg. For eksempel et anlegg som tidlig detekterer varmegang og gasser – for deretter å kutte strøm og varsle brannvesen lokalt, sier Nielsen.

Samlet skadeserstatning for branner i bolighus og driftsbygninger var på henholdsvis 517 og 338 millioner kroner.

Husk termofotografering
Det er registrert tilfeller av branner på gårdsbruk hvor det har vært gjennomført el-kontroll på gården de siste tre årene. Utfordringen er at ikke alle avdekkede feil blir utbedret, og en el-kontroll er et øyeblikksbilde.

– Dette er naturligvis unntak. El-kontroll er viktig og vi anbefaler å gjennomføre dette med termofotografering, som avdekker feil som er under utvikling. Det er også viktig å gjennomføre kontroll og termofotografering i boligen, og ikke bare driftsbygningen, sier Nielsen.

Forsikringsbransjens statistikk viser at antall branner har gått ned med stadig flere el-kontroller som inkluderer termografering.

Mange bønder har behov for å oppgradere både varslingssystem, det elektriske anlegget og slukningsutstyr.

Mer enn materielle skader
– Én ting er de materielle skadene, men om en brann utvikler seg kan den ta liv av husdyr og produksjonsdyr som ikke klarer å komme seg ut på egen hånd, sier skadeforebyggeren.

Det omkom til sammen 852 husdyr i brann i 2020, ifølge Landbrukets brannvernkomité. Dette er vesentlig lavere enn siste 10 års gjennomsnitt som var 6.800 dyreliv i året, men målet er at ingen dyr skal omkomme i brann.

Skadeforebygger Therese Nielsen.

Del:
Annonse