20. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

I dag kan serveringsstedene i Drammen kommune igjen servere alkohol frem til kl. 22.00. Det gir visse utfordringer med tanke på smittesituasjonen, mener smitteoverlegen. (Illustrasjon: Alexander Jansen / DRM24)

12 nye smittetilfeller i Drammen – to i Øvre Eiker siste døgn

12 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. I Øvre Eiker er det to personer som er smittet.
Annonse

For 10 av de smittede i Drammen av er smitteveien kjent, mens den er ukjent for de to siste.

Ved Drammen videregående skole må en klasse i karantene som følge av et smittetilfelle. Kommunens øvrige skoler berøres ikke av dagens smittetilfeller. Dagens tolv smittetilfeller berører heller ingen barnehager eller helseinstitusjoner.

Annonse

– For første gang på mer enn en måned rapporterer vi mer enn 10 tilfeller fire dager på rad. Så smittetrykket er høyt for tiden, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

I løpet av de tre første dagene denne uka er det påvist 48 nye tilfeller. Det er et høyt tall, men det er likevel en del lavere enn tilsvarende periode i forrige uke. Da ble det påvist 62 tilfeller. Derfor har smittevernoverlegen et håp om at det totalt sett blir påvist færre tilfeller denne uka enn i forrige uke.

– Det er viktig for å redusere faren for en ukontrollert smitteøkning igjen at vi klarer å holde oss under tallet fra forrige uke. Da hadde vi 97 nye tilfeller, og det indikerer et relativt høyt smittetrykk, sier Sagberg.

Kan skjenke igjen
I dag får serveringsstedene igjen anledning til å skjenke alkohol. Det er meldt sol og høye temperaturer de kommende dagene. Smittevernoverlegen regner derfor med at mange vil besøke serveringsstedene gjennom helgen.

– Når samfunnet gjenåpnes og det blant annet blir lov å servere alkohol, er det viktig at både utestedene og gjestene er klar over smittevernreglene og følger dem. Vi har sett flere eksempler fra andre steder i landet på at smitten kan spre seg raskt på utestedene når vi ikke følger reglene og anbefalingene. Men vi har tidligere sett at serveringsstedene i Drammen kommune har hatt gode rutiner og regner med at disse følges også nå. Så hvis både serveringsstedene og gjestene er forsiktige og tar hensyn til hverandre, tror vi det er mulig å unngå smittespredning på disse stedene fremover, sier Sagberg.

Serveringsstedene skal i henhold til den lokale forskriften som gjelder i Drammen kommune, ikke slippe inn gjester etter klokka 22.00. Skjenkingen skal opphøre fra samme tidspunkt, og alkoholen som er servert før skjenkingen stanses klokka 22.00, må være drukket opp senest 30 minutter senere.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4.306 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

To nye smittetilfeller i Øvre Eiker
Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet to nye smittetilfeller med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet.

En har kjent smittevei, den andre er smittet og oppholder seg i annen kommune. Smittesporing gjennomføres av oppholdskommunen.

Kommuneoverlegen regner smittemiljøet i Øvre Eiker som oversiktlig.

Det er med dette registrert totalt 384 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 179 er smittet i 2021.

Del:
Annonse