21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Arbeidsledigheten synker i Vest-Viken og i Drammen og Eiker. Gjenåpningen av butikker har gjort sitt, men mange steder mangles arbeidskraft. (Illustrasjon)

Nå faller arbeidsledigheten for alvor i Vest-Viken

I mai var 17.111 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos Nav Vest-Viken. 6,7 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere. Dette er 2.280 færre enn ved utgangen av april. I Drammen og Øvre Eiker sank ledigheten markant.
Annonse

Blant arbeidssøkerne var 8733 personer registrert som helt ledige ved utgangen av mai, noe som utgjør 3,4 prosent av arbeidsstyrken. Dette er like over landsgjennomsnittet, som ligger på 3,3 prosent. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 10.266 personer, noe som tilsvarer 4,0 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 6.845 registrert som delvis ledige.

I Øvre Eiker er det nå 263 helt ledige og det utgjør 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er 103 færre enn ved utgangen av april og hele 298 færre enn på samme tid i fjor. Men 105 på ulike arbeidsmarkedstiltak kommer i tillegg til disse tallene.

Annonse

I Drammen er det nå 2.256 helt ledige og det er 4,3 prosent av arbeidsstyrken. Det er likevel en nedgang her på 781 fra utgangen av april og hele 1.630 færre ledige i forhold til samme tid i fjor. I Drammen er det 497 som er på ulike tiltak og dette er 215 flere enn i fjor på samme tid.

Synkende ledighet
Sammenlignet med utgangen av april, er det nå 2.450 færre registrert som helt ledige, en nedgang på 22 prosent. Bruttoledigheten har sunket med 2.542 personer (- 20 prosent) den siste måneden.

Antallet delvis ledige har gått litt opp sammenlignet med forrige måned. I mai var 6.845 personer registrert som delvis ledige, noe som tilsvarer en økning på 262 personer (+ 4 prosent) sammenlignet med april. De delvis ledige utgjør nå 2,7 prosent av arbeidsstyrken.

– Som en konsekvens av lettelser i nasjonale smitteverntiltak og gradvis mer gjenåpning av samfunnet ser vi en betydelig nedgang i ledigheten i vår region. Nedgangen gjelder blant annet næringer som butikk- og salgsarbeid og reiseliv og transport, sier direktør for Nav Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.

Stort behov for arbeidskraft
I Vest-Viken registrerte Nav 3.803 nye ledige stillinger i mai. Det er 1.133 færre enn i april, men noen områder og næringer skiller seg ut med økt etterspørsel.

I Hallingdal er det per i dag er lyst ut 224 ledige stillinger, noe som er minst tre ganger så mange stillinger som vanlig på denne tiden. Bjørn Skjelseth, leder for Nav Hallingdal, forteller at spesielt reiselivet i Hallingdal har et stort behov for arbeidskraft.

Skjelseth forteller at det også er lyst ut flere sommerjobber, men han anslår at kun 20 – 30 prosent av de ledige stillingene blir utlyst. Han antar at det faktiske antallet ledige stillinger dermed kan være langt høyere.

Del:
Annonse