19. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Drammen har 11 nye smittetilfeller siste døgn. I Øvre Eiker var det nok en dag uten nye tilfeller. (Illustrasjon)

11 nye smittetilfeller i Drammen – null i Øvre Eiker

11 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. 10 av dem er nærkontakter av personer som tidligere har fått påvist smitte, mens smitteveien er ukjent for den siste.
Annonse

Ved Veiavangen ungdomsskole er det påvist ett smittetilfelle som medfører karantene for elever og lærere. I tillegg er det en del elever som var satt i karantene som følge av et tidligere smittetilfelle, som nå får forlenget sin karantenetid.

En ansatt innenfor tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne har fått påvist koronasmitte. Dette medfører karantene for noen personer, og det iverksettes testing for å kartlegge om smitten er spredt eller ikke.

Annonse

– Smitten ligger stabilt nokså høyt i Drammen kommune for tiden. Fem av de siste seks dagene har vi fått påvist 11 eller 12 tilfeller. Det positive i dag er at vi igjen har kjent smittevei for de aller fleste, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Med et såpass høyt smittetrykk er kommuneoverlegen spent på om det blir registrert en økt smittespredning når blant annet serveringsstedene har åpnet igjen.

– Det er alltid knyttet usikkerhet til gjenåpning av tilbud. Så vi kan ikke være sikre på at dette ikke fører til økt smittespredning. Men samtidig vet vi at serveringsstedene som har vært stengt lenge, er opptatt av å ivareta smittevernet og forhindre smittespredning. Hvis gjestene følger alle reglene og forholder seg til serveringsstedenes anbefalinger, så bør dette gå bra. Nå er det heldigvis varmt og godt være ute, og dette bør også bidra til mindre smittespredning ettersom viruset i mindre grad overføres mellom personer utendørs enn innendørs, sier Johannessen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4328 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Ingen nye smittetilfeller i Øvre Eiker
Kommuneoverlegen melder om at det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet.

Kommuneoverlegen regner smittemiljøet i Øvre Eiker som lavt.

Det er med dette registrert totalt 384 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 179 er smittet i 2021.

Del:
Annonse