29. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Nesten ingen smitte i Drammen og Øvre Eiker siste døgn. Det kan ha sammenheng med at folk har prioritert sol og varme framfor testing. (Illustrasjon: Alexander Jansen / DRM24)

Sommer og sol trumfet testing – kun tre nye tilfeller i Drammen

Tre personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Smitteveien er kjent for to av dem, mens det er ukjent for den siste. I Øvre Eiker er det nok en dag med null nysmittede.
Annonse

Ved Åssiden videregående skole er det påvist et nytt smittetilfelle, og både elever og lærere settes i karantene.

– Det er alltid hyggelig med lave smittetall, men vi skal nok ikke legge altfor mye vekt på et enkelttall etter en helg. Som vanlig må vi se smittetallene over flere dager, og de viser at smittetrykket er nokså høyt. Totalt hadde vi 82 nye smittetilfeller i forrige uke. Dette er det nest høyeste ukestallet som er registrert de siste fem ukene, men altså lavere enn forrige uke hvor det var 97 påviste tilfeller, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Annonse

– De siste seks dagene har antallet smittetilfeller i foregående toukersperiode ligget mellom 172 og 179 tilfeller, og tre av de fire siste dagene er det rapportert om 179 tilfeller. Dette viser at smittetrykket er ganske høyt, men utviklingen er relativt flat akkurat nå, sier Johannessen.

Kommuneoverlegen advarer om at et såpass høyt smittetrykk og den indiske virusmutasjonen relativt tett innpå oss kan føre til en krevende smittesituasjon.

– Derfor er det fortsatt to ting som er utrolig viktig, og som vi ber innbyggerne være nøye med: Følg smittevernreglene og -anbefalingene og bestill tid til testing hvis du har tendenser til luftveissymptomer. Vi er forhåpentligvis på oppløpssiden av pandemien, og da er det ikke verdt å ta noen unødig risiko eller være uforsiktig, sier Johannessen.

Har snart vaksinert 48.000
I forrige uke ble det satt 5.673 vaksinedoser, og totalt er det dermed satt tett oppunder 48.000 vaksinedoser av Drammen kommune.

Denne uka kommer kommunen i gang for fullt med vaksinering av innbyggere uten underliggende sykdommer. Rundt 3.000 innbyggere fra 64 år og nedover får første vaksinedose denne uka. Totalt mottar kommunen rundt 5.800 vaksinedoser denne uka og rundt 6.600 doser neste uke. Dette betyr at det går raskt nedover i aldersgruppene den nærmeste tiden.

– Vi minner alle innbyggere om å registrere seg på kommunens hjemmeside om de ønsker vaksine eller ikke. Dette gjelder alle innbyggere som er 18 år eller eldre. Når vi er ferdig med vaksineringen av innbyggere som er 45 år og eldre, går vi i gang med vaksinasjon av de yngste aldersgruppene. Da er det viktig at vi får har fått oversikt over hvem i disse aldersgruppene som ønsker vaksinene, sier Kristina Vejlgaard som er koordinator for vaksineringen i Drammen kommune.

Hun understreker også at det er viktig at folk benytter muligheten og bestiller time når de mottar SMS om timebestilling til vaksinasjon.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4.340 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Ingen nye smittetilfeller i Øvre Eiker
Kommuneoverlegen melder om at det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet.

Det er med dette registrert totalt 384 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 179 er smittet i 2021.

Del:
Annonse