12. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Formannskapet i Drammen har vedtatt lettelser i koronarestriksjonene, men drammenserne må fortsatt leve etter strengere regler enn det staten legger opp til. (Illustrasjon: Joakim Fjeldli / DRM24)

Formannskapet vedtok gjenåpningsplan for Drammen

Frem mot 8. juli blir det en gradvis oppmykning av lokale tiltak før Drammen er tilbake på nasjonalt nivå for korona-regler.
Annonse

Det politiske flertallet i kommunen ga sin tilslutning til rådmannens forslag til gjenåpningsplan – med noen mindre justeringer – i et ekstraordinært formannskapsmøte tirsdag kveld, melder Drammen Live 24.

I et ekstraordinært formannskapsmøte – som etterfulgte det ekstraordinære formannskapsmøtet – ble også gjenåpningsplanen innlemmet i forskriftsform, med en endring gjeldende allerede fra onsdag:

Annonse

Da øker antallet som kan delta på offentlige innendørs arrangementer med faste plasser, fra 20 til 50 personer.

Til forskjell fra tidligere behandlinger av lokale koronabestemmelser, ville samtlige partier denne gangen gjennomføre lettelser i rådmannens forslag, som baserte seg på trinnvise lettelser på ulike områder.

Lengst gikk det Høyre-gruppeleder Kristin Surlien refererte til som «koronakameratene Sørensen og Knudsen» (Ståle Sørensen, uavhengig, og Ulf Erik Knudsen, FrP), som i kjent stil tok til orde for å skrote hele den lokale forskriften og basere seg på den nasjonale gjenåpningsplanen.

Etterlyste tillit til befolkningen
– Det er rett og slett ingen som dør eller blir alvorlige syke lenger, og vi har lave smittetall, sa Knudsen.

– Vi må faktisk ha tillit til at befolkningen greier å ta kloke avgjørelser selv, sa Sørensen.

De fikk imidlertid ingen flere med på forslaget.

Nest lengst gikk partikonstellasjonen Senterpartiet, KrF og Uavhengig (Rosé Janafarah), som ville myke opp både datoer for lettelser og antallsbestemmelser på arrangementer – blant annet øke til 200 personer innendørs.

Det var imidlertid Høyre, Arbeiderpartiet og SV som trumfet gjennom sitt syn på saken, som var det som lå nærmest opptil rådmannens forslag.

Gradvis over mot nasjonal plan frem mot 8. juli
Fra 10. juni blir det lettelser innen både idretts- og fritidsaktiviteter, kultur- og underholdningstilbud og andre arrangementer.

De neste lettelsene var foreslått fra 24. juni, men ble vedtatt å innføres fra 21. juni, begrunnet med at det får betydning for arrangementet Kulturytring i Drammen.

Da lettes det på både private sammenkomster og arrangementer, ytterligere lettelser for både idretts- og fritidsaktiviteter og serveringssteder, samt oppheving av lokal forskriftsregulering for arbeidslivet og bruk av munnbind.

Den siste runden med lettelser av koronatiltak skjer fra 8. juli. Da oppheves de lokale reguleringene med overgang til nasjonal forskrift for både arrangementer, private sammenkomster, idretts- og fritidsaktiviteter og serveringssteder.

– Hensikten er å skape forutsigbarhet i tråd med ønsker og innspill fra aktører som har vært og er berørt av tiltak. I praksis betyr dette at når de lokale tiltakene opphører så vil det ikke være strengere regler i Drammen kommune enn i landet for øvrig, uttaler rådmannen.

Det blir med andre ord fem nye uker med strengere regler for drammenserne enn resten av landet.

Slik er gjenåpningsplanen

10. juni
Universiteter, høyskoler og fagskoler: Oppheving av lokal regulering og overgang til nasjonal regulering.

Arrangement: Tilsvarende nasjonalt trinn 1.

Private arrangement: Uendret, svarende til nasjonalt trinn 1.

Private sammenkomster: Uendret, svarende til nasjonalt trinn 1.

Idrett og fritidsaktiviteter: Nasjonalt trinn 1.

Kultur og underholdning: Opphevet lokal regulering og overgang til nasjonal regulering.

Serveringssteder: Uendret, svarende til nasjonalt trinn 1.

Arbeidsliv: Uendret

Munnbind: Uendret

21. juni
Arrangement: Tilsvarende nasjonalt trinn 2. (Lettelse fra trinn 1)

Private arrangement: Nasjonalt trinn 2. (Lettelse fra trinn 1)

Private sammenkomster: Nasjonalt trinn 2. (Lettelse fra trinn 1)

Idrett og fritidsaktiviteter: Nasjonalt trinn 2. (Lettelse fra trinn 1)

Serveringssteder: Nasjonalt trinn 2. (Lettelse fra trinn 1)

Arbeidsliv: Oppheving av lokal regulering og overgang til nasjonal regulering.

Munnbind: Avslutte plikt ved oppheving av lokal forskriftsregulering.

8. juli
Arrangement: Oppheving av lokal regulering og overgang til nasjonal regulering.

Private arrangement: Oppheving av lokal regulering og overgang til nasjonal regulering.

Private sammenkomster: Oppheving av lokal regulering og overgang til nasjonal regulering.

Idrett og fritidsaktiviteter: Oppheving av lokal regulering og overgang til nasjonal regulering.

Serveringssteder: Oppheving av lokal regulering og overgang til nasjonal regulering.

Del:
Annonse