20. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kommuneoverlegene Anne Aune og John David Johannessen jobber i hver sin side av smitteskalaen.

Øvre Eiker holder nullen – 12 nysmittede i Drammen

Det er nok en dag uten nye smittetilfeller i Øvre Eiker. Men i Drammen er det 12 nye tilfeller og det er påvist smitte på flere skoler, noe som medfører karantene for elever og lærere.
Annonse

Tolv personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Alle er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller.

Ved både Marienlyst skole, Drammen videregående skole og Åssiden videregående skole er det påvist smittetilfeller, og elever og lærere må i karantene som følge av smittetilfeller som rapporteres i dag.

Annonse

– Med tolv nye smittetilfeller er vil tilbake på nivået hvor vi lå mesteparten av foregående uke. Seks av de 10 siste dagene har vi rapportert om elleve eller tolv nye smittetilfeller, og dagens smittetall ligger akkurat på gjennomsnittet av de ti siste dagene, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Som forventet gikk smittetallet for den foregående 14-dagersperioden noe ned fra i går til i dag. Det forventes også at det går ytterligere ned i morgen. I løpet av den siste toukersperioden er det påvist 179 nye smittetilfeller. Dette er ni færre enn i går og på nivå med det som har vært rapportert den siste uka.

Formannskapet behandlet rådmannens forslag til gjenåpningsplan i går. Da ble det besluttet at lettelser skal gjennomføres i tre steg. De første lettelsene kommer 10. juni. Deretter gjøres det ytterligere lettelser 24. juni, før de siste lettelsene gjøres 8. juli.

Det ble imidlertid vedtatt å lette på begrensningene for antall personer som kan være til stede på arrangementer innendørs med virkning fra og med i dag. Når alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser økes nå antallet som kan være til stede fra 20 til 50.

Det er gjenåpningen av samfunnet det nå knytter seg størst usikkerhet til når det gjelder smittespredning. Kommuneoverlegen påpeker at smittefaren øker når flere samles.

– Nå er det ordinært, godt smittevern som gjelder for alle. Vi har tro på at det skal være mulig å gjenåpne samfunnet de kommende uke, dersom alle følger smittevernreglene og -anbefalingene. Vi har fortsatt relativt mye smitte i kommunen vår, og vi ser flere kommuner nå stenger ned og innfører veldig strenge tiltak. Det håper vi å unngå i tiden som kommer, men da må alle bidra til å holde smittespredningen nede, slik at vi kan gjennomføre de planlagte lettelsene og ta mer og mer av den gamle hverdagen tilbake igjen, sier John David Johannessen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4.367 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Ingen nye smittetilfeller i Øvre Eiker
Kommuneoverlegen melder om at det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet.

Det er med dette registrert totalt 384 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 179 er smittet i 2021.

Del:
Annonse